'Rij met je hart'4710x

Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat is op maandag 4 september gestart met de nieuwe verkeersveiligheidscampagne: ‘Rij met je hart’. Deze campagne is een vervolg op de ‘I love…’ campagne uit 2005 en richt zich met name op de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden bij het verminderen van irritatie en agressie in het verkeer. Tijdens de campagne zal de politie extra scherp zijn op thema’s uit de campagne: snelheidsgedrag op 30- en 50 km wegen, oversteekgedrag en door rood rijden. Op de hoofdwegen geldt dat voor bumperkleven en onnodig links rijden.Centraal in de campagne staat het rode hart. Hiervoor is gekozen om op een sympathieke manier aandacht te vragen voor meer verdraagzaamheid en respect tussen verkeersdeelnemers. Naast een landelijke tv-spot, radio-spot en attentieborden, staan lokale en regionale acties centraal. Zo wordt campagnemateriaal verspreid via Regionale verkeersveiligheidsorganisaties, politie en 3VO. Via deze organisaties worden basisscholen betrokken waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen met het campagnemateriaal aan de slag te gaan. Daarvoor zijn posters, folders, actiekaarten en stickers beschikbaar. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld automobilisten belonen met een campagnesticker als ze zich aan de verkeersregels houden. Vanuit de landelijke campagne wordt een actie georganiseerd op internet. Op de campagnesite wordt gebouwd aan een reusachtig internet-hart, waar iedereen zijn ‘veilig verkeer’ boodschap over kan brengen.Rob Schouten / Rij auto met het hoofdMooi zo, het verkeer is weer veilig geworden. Niet alleen op de weg, waar het ook goed schijnt te gaan, maar vooral in de naamgeving: Veilig Verkeer Nederland is terug.
Het voelde een beetje aan alsof de KVP binnenkort samen met de SDAP gaat regeren, of de VPRO opeens weer vrijzinnig protestants is geworden, maar het is goed zo. Aan dat malle 3VO heb ik nooit kunnen wennen. Was het een soort klas die ik niet kon vinden, een extragalactisch wezentje of betekende het Drie Van Onderen? Sommige dingen waren vroeger beter maar soms herkennen we dat pas achteraf, na het een tijdje fout te hebben gedaan.Helaas ging dit herstel van de oude orde gepaard met een flinke vergissing: de nieuwe verkeersveiligheidscampagne ’Rij met je hart’. Bedoeling is dat we meer onze eigen verantwoordelijkheid nemen en ons minder geïrriteerd en agressief door het verkeer bewegen. Mij is het een raadsel waarom het hart daarbij zo’n grote rol moet spelen. De enige reden die ik kan bedenken is dat minister Peijs van verkeer nog een enorme voorraad rode hartjes uit de vorige campagne, ’I love rechtshouden’ (weet u nog wel), heeft overgehouden die onder de nieuwe slogan gemakkelijk hergebruikt kunnen worden.Ik zou zeggen dat het hart juist een bijzonder slechte raadgever in het verkeer is. Mijn hart geeft me tenminste allerlei hartstochtelijke dingen in die ik beter kan laten. Zo zou ik dolgraag eens 220 kilometer rijden op een stukje waar het toch geen kwaad kan, maar ik heb begrepen dat de politie juist extra op snelheidsduivels gaat letten. Ook geeft mijn hart, dat emotionele centrum van mijn wezen, mij geregeld in om woest te worden op chauffeurs die er niets van begrijpen, die te langzaam optrekken van een stoplicht, onhandig inhalen, of een parkeerplaats voor mijn neus wegkapen.Onverdraaglijke idioten vind ik dat diep in mijn hart en ze zouden zwaar gestraft moeten worden, maar ik heb geleerd dat de wereld zo niet in elkaar zit en dat je met je getier de boel alleen maar erger maakt. Verder is je hart bij uitstek de plek waar je soms geraakt bent en van verdriet of vreugde het op een drinken zet, waardoor je een gevaar in het verkeer wordt en ze je rijbewijs afpakken.Kortom, het hart heeft in het verkeer bijzonder weinig te zoeken. Of worden we geacht elkaar in files allemaal glimlachend en empathisch aan te kijken? Nee, de ware verkeerskracht komt uit het hoofd, waar immers van oudsher het verstand zetelt en waar de belangrijkste organen voor een volmaakt verkeersgedrag zich bevinden: ogen en oren, soms versterkt met veiligheidsbevorderende protheses als brillen en hoortoestellen. Daar moeten we wezen. Niet de liefde en de warme gevoelens voor elkaar houden ons samen op de weg, maar rationaliteit en verstandige inzichten.Vreemd dat het vernieuwde Veilig Verkeer Nederland daar anders over denkt en zoete koekjes blijft bakken. Ik zal telkens als het bijbehorende gezang van ’Rij met je hart’ opklinkt, demonstratief ’hoofd’ roepen. Misschien dat Carla Peijs het ooit hoort.BRON: Trouw - Rob Schouten / Rij auto met het hoofd

Bron:  BVOM

Melder: Maserati Teun
Sandeman

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram