Rijk dwingt politie meer te flitsenx

Claire van Dyck

MAASTRICHT - De politie Limburg-Zuid moet dit jaar meer flitsen zonder dat het de verkeersveiligheid ter plekke direct bevordert. Alleen op die manier haalt het korps het totaal aantal bekeuringen van 300.000, zoals afgesproken met justitie én kan ze meer overtreders direct staande houden, zoals het Rijk eist. Vorig jaar haalde de politie het afgeproken aantal van 300.000 net niet, maar steeg het aantal bekeuringen voor verkeersovertredingen (waarvan het merendeel voor te hard rijden) met 100.000 naar 280.000.


Korpschef W. Velings waarschuwt in zijn nieuwjaarstoespraak dat het verkeersveiligheidsteam "geen verbalenmachine moet worden'. Dat gevaar dreigt als de politie én het aantal boetes moet verhogen én meer overtreders direct moet aanspreken op en beboeten voor "normafwijkend gedrag', zoals het Rijk in een prestatiecontract met de korpsen eist."Staandehoudingen kosten meer mankracht', zegt Velings. Als we aan beide normen willen voldoen, zit ik met een capaciteitsprobleem. We moeten handhaven in relatie met verkeersgedrag, ik ga niet voor het flitsen om te flitsen.' Hij beweert dat daar nu nog geen sprake van is.Velings verwacht dat het niet zover zal komen. Het korps hoopt in nieuwe onderhandelingen met de minister van Binnenlandse Zaken na de landelijke verkiezingen tot andere prestatienormen te komen. "De vraag is of dat getal van 300.000 overeind moet blijven.'Daar bovenop moet de politie nog eens 5580 extra boetes uitdelen en overtreders direct staande houden. Limburg-Zuid kiest ervoor die extra boetes vooral uit te delen voor openbare-ordeverstoringen als vernielingen, wildplassen, overlast veroorzaken en grafitti spuiten. De politie zal minder waarschuwen en vaker direct een bon uitschrijven.------Politie flitst liever waar het gevaarlijk isMAASTRICHT - De politie ziet de noodzaak van het zoveel mogelijk flitsen in een korte tijd om maar te kunnen bekeuren niet in, maar ziet zich daartoe gedwongen om aan de afspraak met het Rijk te voldoen, zegt regionaal beleidsmedewerker H. Gunsing. Haalt de politie de afgesproken aantallen niet, dan loopt het korps een extra financiële beloning van het rijk mis.Het flitsen op plekken waar het voor de politie makkelijk scoren is, heeft onvoldoende nut. Liever steekt de politie die tijd in controles op plekken waar te hard rijden direct tot gevaarlijke situaties leidt, zoals in de bebouwde kom, zegt Gunsing. Ook kan ze daar meer overtreders direct aanhouden. "Dat werkt beter dan een bekeuring na zes weken in de bus." Gunsing hoopt dat met het Rijk afspraken zijn te maken over het aantal toezichturen op verkeersovertredingen, in plaats van het aantal bekeuringen. De politie Limburg-Noord wil pas na de nieuwjaarstoespraak van vandaag de cijfers van extra boetes prijsgeven en toelichten.

Bron:  Dagblad De Limburger

Melder: Tinus

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram