Rijkswaterstaat wacht niet op bezwaarproceduresx

Rijkswaterstaat voert een verkeersbesluit uit, om de N57 af te waarderen tot provinciale weg, nog voordat de bezwaarprocedures zijn afgerond.Volgens een verkeersbesluit van Rijkswaterstaat, zal de N57 afgewaardeerd worden, tussen de N215 en de kruising met de West Nieuwlandsedijk. De borden “autoweg” worden weggehaald en er wordt een snelheidslimiet ingesteld van 80km/u.Ook worden de wegmarkeringen aangepast. De kant van de weg krijgen onderbroken strepen, terwijl de as van de weg een dubbele doorgetrokken streep (inhaalverbod) krijgt.Saillant detail in dit verkeersbesluit is, dat belanghebbenden vanaf 9 september 2005, zes weken de tijd hebben om bezwaar aan te tekenen tegen dit verkeersbesluit. Desondanks is Rijkswaterstaat nú al begonnen met het aanbrengen van de doorgetrokken strepen, waarmee Rijkswaterstaat aangeeft de hele bezwaarprocedure niet afwacht.Mochten de bezwaren verworpen worden, dan kan er altijd nog beroep aangetekend worden bij de rechter. Het duurt dan toch nog wel een jaar voordat deze hele procedure doorlopen is. Het is dan ook opmerkelijk dat Rijkswaterstaat nu al met de werkzaamheden is begonnen.Tot nu toe heeft alleen vervoersorganisatie EVO bezwaar aangetekend tegen dit besluit. Zij is bang voor imagoverslechtering van de transportbranche.Het verkeersbesluit zal in de praktijk betekenen, dat mensen 60 of 70km/u op deze 80 weg gaan rijden, dat 15 kilometer lang is, waar een totaal inhaalverbod geldt.Het verkeersbesluit ligt vanaf 9 september ter inzage bij het wegendistrict Rijnmond van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Overschieseweg 226 te Schiedam, 010-2080555.Bezwaar maken kunt u binnen zes weken (na 9 september 2005) bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam, tav. de afdeling BBV.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram