Rijverbod oldtimers Amsterdam volstrekt onzinnig.993x

De gemeente Amsterdam blijkt selectief te winkelen om haar voornemen, de stad op slot doen voor oldtimers, politiek te verdedigen. Een goede handhaving van de apk voor alle auto’s blijkt meer zoden aan de dijk te zetten dan een rijverbod voor oude auto’s.

Een vooraanstaand advocatenkantoor in Amsterdam-Zuid, Fort Advocaten, heeft op basis van de wet openbaarheid bestuur (wob) de onderliggende rapporten opgevraagd op basis waarvan wethouder Marijke Vos (GroenLinks) voornemens is alle auto’s met een benzine- of lpg-motor van voor 1992 en auto’s met een dieselmotor van voor 1997 zonder roetfilter, uit de stad te gaan weren. Volgens de wethouder zullen grote bouwprojecten in Amsterdam, zoals de Zuidas en IJburg, in het gedrang komen als haar plannen geen doorgang vinden. "Vos refereert aan een onderzoek van de TU Delft, terwijl uit datzelfde onderzoek blijkt dat de beoogde doelen met de huidige plannen niet zullen worden gehaald", zo hebben mr. Reinier Oskamp en mr. Cander van der Veer van Fort Advocaten aan de gemeente Amsterdam laten weten.

Supervervuilers
"Vos citeerde een onderzoek van de TU Delft. Ze wees erop dat vijf procent van het voertuigpark van Nederland 40 procent van alle luchtvervuiling zou veroorzaken. Volgens de wethouder zou het vooral gaan om diesels zonder roetfilter en benzineauto’s van 15 of 20 jaar oud", aldus een inspraakreactie die de advocaten onlangs bij de gemeente indienden. " Maar als bedoeld onderzoek nader wordt bestudeerd, blijken vooral de supervervuilers onderwerp van onderzoek. Het gaat daarbij vooral om dieselmotoren die niet door de apk-keuring zouden komen en auto’s die rijden op een zogeheten armmengselmotor met directe benzine-inspuiting."

"Met andere woorden: wanneer alle voertuigen in Amsterdam aan de eisen zouden voldoen die tijdens de apk-keuring worden gesteld, zal dat een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit opleveren."

De advocaten stellen dat het dus onzin is om alleen naar een bouwjaar te kijken om te zien hoe vervuilend een auto is. "De mate van vervuiling kan niet alleen worden bepaald aan de hand van het bouwjaar, maar ook aan de juiste afstelling en onderhoud." Ook is de advocaten gebleken dat de gemeente ’geen enkel onderzoek heeft laten uitvoeren naar de afgelegde kilometers van voertuigen, gespecificeerd naar bouwjaar’. "Dit terwijl bekend is dat klassiekers jaarlijks gemiddeld aanzienlijk minder kilometers afleggen" , stelt Fort Advocaten.

Bron:  De Telegraaf

Melder: Engeland-vaarder

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Het hele rijverbod binnen de ring van Amsterdam is een farce.

TV uitzending Radar 14-04-2008