Ruim 700 agenten overtraden regels.x

AMSTERDAM
Ruim 700 politieagenten hebben zich in de jaren 1999 en 2000 schuldig gemaakt aan een overtreding aangaande de integriteit,blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit.Het onderzoek werd voor het eerst gehouden en alle korpsen werkten er aan mee.
Bijeen werd 1569 keer melding gemaakt van een schending van de integriteit.De meeste overtredingen hadden betrekking op wangedrag in de privesfeer,het niet nakomen van arbeidsverplichtingen en ongewenste omgangsvormen.In 6% van de gevallen ging het om fraude,corruptie of meineed.176 agenten kregen ontslag en 97 werden vervolgd.

Bron:  NOS Teletekst

Melder: Gijsbert

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram