Schiedam en Vlaardingen ondertekenen A4-convenant406x

SCHIEDAM (ANP) - De gemeenteraden van Schiedam en Vlaardingen zijn donderdagavond akkoord gegaan met het collegevoorstel het convenant over de aanleg van de verlengde A4 te ondertekenen. Aangezien Delft woensdag al akkoord ging, zullen vrijdag alle betrokken gemeenten hun handtekening zetten.In Schiedam waren alle fracties voor, op GroenLinks na. Het tweede deel van het voorstel van burgemeester en wethouders van Schiedam werd ook aangenomen. Dat houdt in dat de gemeente zich onverminderd blijft verzetten tegen de aanleg van de rijksweg en blijft zoeken naar alternatieven.Schiedam zal dus vrijdag in Den Haag het conceptconvenant tekenen, maar eist wel net als Delft, dat woensdag akkoord ging, dat minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat zich houdt aan de voorwaarden zoals een verdiepte ligging van de weg en een overkapping bij Schiedam en Vlaardingen. Schiedam zal vrijdag op initiatief van de PvdA-fractie een zogenaamde 'side letter' overhandigen waarin staat dat Schiedam niet in hogere kosten van de aanleg zal bijdragen.Beste garanties


De gemeenteraad van Vlaardingen heeft aangegeven tegen de aanleg van de verlengde A4 te zijn, maar voelt zich niet geroepen een beslissing over de aanleg tegen te houden. De fracties in de raad waren ervan overtuigd dat het convenant de beste garanties biedt voor een kwalitatief goede rijksweg.Zowel Schiedam als Vlaardingen heeft als motto dat de A4 niet te zien, niet te horen en niet te ruiken mag zijn. In het voorstel van minister Peijs vinden ze daarvoor garanties.

Bron:  www.bnr.nl

Melder: MarkyMark

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

UPDATEAKKOORD OVER AANLEG A4 TUSSEN DELFT EN SCHIEDAM


Lijn Minister Peijs heeft een convenant gesloten met de provincie Zuid-Holland, de betrokken gemeenten en maatschappelijke organisaties over de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Peijs zegde 581 miljoen euro toe.Met het convenant komt de aanleg van het nog ontbrekende stuk A4 een stap dichterbij. De nieuwe rijksweg tussen Delft en Schiedam moet de bereikbaarheid in de regio verbeteren. Ook krijgen bewoners in Midden-Delfland en de B-driehoek minder last van sluipverkeer.A4

De A4 wordt halfverdiept aangelegd, met een ecoduct en een aquaduct. Er komt een overkapping in het stedelijk gebied. Verder zal de A4 volledig aansluiten op het Kethelplein.Het project moet ook zorgen voor meer natuur, de kwaliteit van het landschap verbeteren, het gebied toegankelijker maken voor recreanten en bijdragen aan de stedenbouwkundige ontwikkeling in Schiedam en Vlaardingen.Bedrag

Het totale bedrag om de weg aan te leggen is 614 miljoen euro. Daarvan zegde Peijs 581 miljoen euro toe. De provincie Zuid-Holland draagt 25 miljoen euro bij voor de weg en 15 miljoen voor kwaliteitsprojecten. De stadsregio Rotterdam zegde 25 miljoen euro toe, het stadsgewest Haaglanden 10 miljoen.BRON.