Slachtoffercijfers opmerkelijk (update)x

Een daling van het aantal slachtoffers wordt meestal ontvangen als zeer goed nieuws. De daling van het aantal Zeeuwse lichtgewonde verkeersslachtoffers leek echter te goed om waar te zijn. In 2001 vielen in Zeeland 190 slachtoffers, in 2002 nog maar 64, een daling van tweederde.Tijdens analyse van de slachtoffercijfers werd deze daling opgemerkt. De Zeeuwse cijfers stonden niet op zichzelf. Het aantal lichtgewonde slachtoffers zou in 2002 in de regio’s Groningen en Brabant Zuidoost gehalveerd zijn ten opzichte van het jaar daarvoor.De politieregio Twente toonde merkwaardige cijfers in het jaar 2001. Het aantal lichtgewonde slachtoffers zou van 331 in 2000 zijn gedaald tot 244 in 2001, terwijl in dit aantal in het jaar 2002 toenam tot 394.We vonden niet alleen bijzondere slachtofferafnames, in de gemeente den Haag, buiten de bebouwde kom, steeg in 2002 het aantal ernstig gewonde slachtoffers met een kleine 300% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal lichtgewonde slachtoffers steeg met ruim 700% buiten de bebouwde kom.Zowel de slachtofferdatabase als de ongevallendatabase vertoonden deze bijzonderheden.Contact is opgenomen met SWOV, welke de zaak in behandeling heeft genomen. In eerste instantie werd er gedacht aan een inleesfout, dit bleek niet het geval. Toevalligerwijs lijkt er in alle regio’s vanaf de maand juli 2002 iets aan de hand te zijn.SWOV heeft vervolgens contact opgenomen met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, de leverancier van de cijfers. Het AVV heeft de zaak in onderzoek, in Oktober en November dit jaar zal er overleg plaatsvinden omtrent deze slachtoffercijfers. Het SWOV en het AVV lopen vooralsnog niet voorruit op de conclusie of de cijfers al dan niet juist zijn.Een rectificatie richting SWOV is op zijn plaats. Uit het vorig artikel over dit onderwerp zou de beeldvorming kunnen ontstaan dat SWOV de zaakjes niet goed op orde heeft. Het tegendeel is waar. SWOV heeft na de contactlegging hierover, adequaat en klantvriendelijk gehandeld. De SWOV cijfers komen in aantallen overeen met die van het AVV.Een Flitsservice bezoeker, die voor een groot en gerenommeerd statistisch instituut werkt heeft vrijwillig nog de cijfers onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat de bijzondere slachtoffer en ongevallen reducties statistisch gezien extreem zijn.De implicaties van deze ontwikkelingen zijn niet te voorspellen. Wanneer de cijfers onjuist zijn heeft dit gevolgen voor onderzoek en verkeersbeleid. Wanneer de cijfers juist blijken te zijn, betekent dit een zeer bijzondere ontwikkeling op het gebied van verkeersveiligheid.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram