'Snelheid op A73 verlagen naar 80 km/uur'x

NIJMEGEN - De gemeenten Nijmegen en Beuningen willen dat de maximumsnelheid op een deel van de rijksweg A73 (Nijmegen - Venlo) verlaagd wordt naar 80 km/uur. De snelheidsbeperking is volgens de gemeenten noodzakelijk omdat de snelweg veel te
veel geluidsoverlast en luchtvervuiling veroorzaakt voor de aanwonenden.Nijmegen en Beuningen stellen in een brief aan Rijkswaterstaat voor de snelheidsbeperking voor te schrijven op het wegvak tussen de knooppunten Ewijk en Lindenholt. Het wegvak zou kunnen dienen als proefproject om te bezien of snelheidsmaatregelen de milieukwaliteit gunstig beïnvloeden. De 80 km-maatregel is recent al genomen op een deel van de A13 bij Rotterdam. Volgens een woordvoerder van de gemeente Nijmegen heeft verkeersminister Peijs kenbaar gemaakt dat zij dergelijke experimenten ook buiten de Randstad wil uitproberen.Aanwonenden klagen al jaren over de herrie en de stank van de drukbereden en filegevoelige snelweg. Nijmegen en Beuningen hebben al eerder geprobeerd om maatregelen te laten nemen om de milieukwaliteit in die omgeving te verbeteren, maar dat is toen mislukt. Omdat Peijs nu heeft aangegeven dat zij experimenten zoekt, ziet verkeerswethouder T. Hirdes van Nijmegen een nieuwe kans.De snelweg loopt in Beuningen langs de rand van een nieuwbouwwijk. In Nijmegen voert het weggedeelte dwars door de zuidelijke stadsuitbreiding. Stiller asfalt is volgens de gemeente geen afdoende oplossing, aangezien uit onderzoeken is gebleken dat de luchtkwaliteit langs de weg ook onder de maat blijft, zo zegt de gemeentelijke woordvoerder.

Bron:  De Volkskrant

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Het valt wel weer op dat een prima stuk snelweg als 'proef' naar 80 km/uur gebracht gaat worden. Langs de A73 is veel industrie die meer verontreiniging en stank oplevert dan auto's. Ook het fileprobleem zal niet worden opgelost door het verlagen, het duurt immers langer voordat dezelfde hoeveelheid auto's de snelweg gepasseerd is.Dat deze snelweg langs een nieuwbouwwijk loopt is niet de schuld van de automobilist, deze kan er niets aan doen dat gemeentes Beuningen en Nijmegen nieuwe huizen bouwen langs de snelweg. Het is bekend hoeveel geluid een snelweg normaal produceert en dan is het natuurlijk niet slim om daar nieuwe huizen te gaan bouwen.