Snelheid op wegen buiten kom aan bandenx

TWENTERAND - De gemeente Twenterand wil de snelheid van het verkeer in het buitengebied flink aan banden leggen. Volgens het college wordt er - ondanks maatregelen in het verleden - nog steeds te hard gereden. Een pakket aan maatregelen moet het tij keren.
Om de snelheid op de wegen in het buitengebied de kop in te drukken zijn de wegen in het noordelijk deel van de gemeente al van snelheidslimieten voorzien. Daar mag niet harder dan zestig kilometer per uur worden gereden.Maar daar blijft het niet bij, want ook de andere ‘randen’ van de gemeente moeten dit voorjaar worden aangepakt en worden afgebakend tot zestig kilometer wegen. Dit is niet alleen de wens van het gemeentebestuur van Twenterand maar ook van tal van bewoners in het buitengebied, die zich groen en geel ergeren aan automobilisten die te hard rijden.Maar het blijft niet alleen bij het invoeren van snelheidslimieten, want op een aantal wegen worden ‘aanvullende maatregelen’ wenselijk geacht.Daarbij wijst het gemeentebestuur concreet naar de Geerdijk en Flierdijk in Vroomshoop en de Oude Hoevenweg in De Pollen. De Gravenlandweg in Bruinehaar komt vooralsnog niet in aanmerking voor aanvullende maatregelen. Althans de gemeente schrijft hierover dat daarvoor op dit moment nog geen urgentie bestaat.Bij de hiervoor genoemde wegen blijft het volgens de gemeente hoogstwaarschijnlijk niet. De lokale overheid noemt het ‘niet ondenkbaar’ dat er ook op andere wegen snelheidsremmende maatregelen worden getroffen. Maar dat gebeurt niet op elke weg. In een adviesnota wordt benadrukt dat de verkeersintensiteit op een aantal wegen in het buitengebied zo laag is dat het niet noodzakelijk is meer maatregelen te treffen dan de invoering van zestig kilometer wegen. Hierover schrijft de gemeente: ‘Voor het merendeel van de wegen in het buitengebied, die hoofdzakelijk gebruikt worden voor bestemmings- en landbouwverkeer, moet de maximum snelheid van zestig kilometer per uur, voldoende zijn.’En verder: ‘Het moet geen trend worden, als het niet noodzakelijk is maatregelen te treffen dan moeten we dat ook niet doen. Het draagvlak bij de bevolking ten aanzien van de maximum snelheid is in zijn algemeenheid al niet zo groot en zeker niet als er snelheidsremmende maatregelen worden getroffen, waarvan de noodzaak niet direct aanwijsbaar is.’

Bron:  Zwolse Courant

Melder: Rob (itdanger)

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram