Snelheidscontroles vaker uitgevoerd met mobiele apparatuurx

MIDDELBURG - De politie gaat in de loop van dit jaar op een andere manier op snelheid controleren. Laserguns en - waarschijnlijk vanaf de zomer - een onopvallende politiewagen met videoapparatuur zullen worden ingezet op plaatsen en tijdstippen waarop veel overtredingen worden geconstateerd. Het is de bedoeling op deze manier tot een effectiever handhavingsbeleid te komen.
Plekken en tijdstippen waarop de politie in actie komt, worden in samenspraak tussen justitie, politie, gemeenten, provincie, waterschappen en Rijkswaterstaat vastgesteld. `Bestuurlijke verkeershandhaving` heet deze nieuwe fase in het streven het aantal verkeersongelukken te verminderen door middel van controles op snelheidsovertredingen, door rood licht rijden, alcoholgebruik in het verkeer en dergelijke.Proefgebied


Zeeland en Utrecht gaan als proefgebied voor deze aanpak fungeren.
Gedeputeerde J. Hennekeij legde gisteren in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) uit wat de opzet is. De wegbeheerders gaan aangeven waar en wanneer met enige regelmaat overtredingen worden gemaakt. Hij wees erop dat de provincie beschikt over een uitgebreid meetnet, dat uitgebreid inzicht verschaft in de snelheid waarmee over de provinciale wegen wordt gereden. Hennekeij: ,,Het heeft natuurlijk weinig zin om snelheidscontroles uit te voeren op wegvakken en tijdstippen waarop gemiddeld één op de honderd auto`s zich niet aan de maximum-snelheid houdt. Maar als het er drie of vier op de tien zijn, dan wordt het anders. Zo kunnen we de pakkans vergroten.`` Het is ook de bedoeling dat controles worden gehouden op basis van klachten van de bevolking over verkeersovertredingen.Veiligheid


Hennekeij verzekerde dat deze manier van werken niet is bedacht om meer geld binnen te brengen, maar om de verkeersveiligheid te verbeteren. ,,Dat zullen we in de communicatie naar de bevolking toe ook beter duidelijk proberen te maken.``


Een gevolg van deze nieuwe controlemethode is dat de politie meer gebruik gaat maken van laserguns en de videowagen die binnenkort wordt aangeschaft. Hennekeij: ,,We willen een beter evenwicht tussen statische controlemiddelen zoals flitspalen en mobiele apparatuur. Zo kunnen we meer overtreders meteen met hun schending van de verkeersregels confronteren. Dat heeft een heel ander effect dan wanneer iemand weken later een acceptgirokaart in de bus krijgt.``

Bron:  PZC

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

"Nee, het is ons niet om het geld te doen." "We gaan staan waar veel overtredingen gepleegd worden".


We missen hier eigenlijk de motivering "Omdat er op deze plekken veel ongelukken gebeuren". En wie is er weer het zaadje? De persoon die het waagde om ergens 92 km/u te rijden op een lege weg. De persoon die het waagde om de auto asociaal de weg op te rijden, net voor diezelfde aankomende auto. Wie veroorzaakt nou het meeste risico op een ongeluk?
In- en uitvoegstroken op provinciale wegen zouden dan meer helpen om de verkeersveiligheid te verhogen. Nu is het zo dat een auto vanuit stilstand de weg op moet draaien, snelheid maken (wat voor sommige bestuurders erg moeilijk schijnt te zijn) en u moet maar op de rem voor deze auto.
Oorzaak -> gevolg telt niet in dit land.