SP tegen rekening rijden792x

Het kabinet wil een kilometerheffing invoeren. Deze maakt vooral het rijden in de spits in de Randstad duurder. Mensen die in de file staan moeten extra gaan betalen.

De files staan er vooral omdat de overheid heeft gefaald. Het openbaar vervoer is verwaarloosd, waardoor het voor teveel mensen geen echt alternatief is. Ook was er te weinig aandacht voor belangrijke knelpunten.

De SP vindt het niet eerlijk dat mensen die in de file staan omdat ze naar hun werk moeten, een Filebelasting moeten betalen.

De kilometerheffing van het kabinet kost anderhalf miljard euro om in te voeren en jaarlijks driehonderd miljoen euro om te innen. Dat is weggegooid geld. Steek dat geld in de aanpak van knelpunten en beter openbaar vervoer!

Steun onze actie tégen de Filebelasting en vóór slimmere oplossingen.

Emile Roemer

Tweede Kamerlid SP

Bron:  http://www.geenfilebelasting.nl/

Melder: DeadlySon

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram