Stelling van de dag: Kwartje van Kok moet nu terug + De Uitslag1408x

Nergens anders in Europa (en wellicht zelfs in de wereld) is benzine zo duur als in Nederland. Nergens anders in Europa (en wellicht zelfs in de wereld) krijgt de staat gemiddeld genomen zoveel accijns op brandstof binnen als in Nederland. Is de tijd aangebroken om de ’tijdelijke’ accijnsverhoging uit 1991, het zogenoemde kwartje van Kok, in te trekken? Inmiddels heeft de staat bijna 17 miljard euro verdiend aan Koks kwartje en heeft minister Bos per 1 juli een nieuwe accijnsverhoging op diesel en lpg in petto.


Doe mee aan de Stelling van de Dag (tussen 11.30 en 15.30 uur).


Iedere werkdag kunt u via onze website meedoen aan De Telegraaf lezersenquête. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vindt u op onze website Stelling van de Dag .

Deze stelling gaat over actuele onderwerpen die in de samenleving spelen. Tussen 11.30 en 15.30 uur kunt u een aantal vragen beantwoorden. De uitslag vindt u een dag later op de vernieuwde lezersrubriek WAT U ZEGT op pagina 6 van de krant en uiteraard op onze internetsite.

Het invullen van het vragenformulier duurt maximaal twee minuten. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De Telegraaf /abonnee gedeelte schreef: KWARTJE VAN KOK TERUG!

De burger is de stelselmatige lastenverzwaringen voor automobilisten meer dan beu. De overgrote meerderheid van de 6600 deelnemers aan onze Stelling van de Dag heeft zelfs begrip voor de transportsector, die wegblokkades overweegt uit protest tegen de voorgenomen accijnsverhoging op diesel en lpg per 1 juli. Het kabinet moet bovendien zo snel mogelijk het ’kwartje van Kok’ teruggeven nu de brandstofprijzen de pan uit rijzen.

In 1991 ging de toenmalige minister van Financiën, Wim Kok, een kwartje extra heffen op brandstof. Het zou een tijdelijke maatregel zijn om een gat in de rijksbegroting te dichten. Nu, zeventien jaar later, heeft dat kwartje de staat bijna 17 miljard euro opgeleverd.

„Het kwartje van Kok moet daarom zo snel mogelijk terug, liefst met een toeslag wegens gederfde rente. De maatregel was tijdelijk en belofte maakt schuld. Als het kabinet weigert, is het allemaal een leugen en krijgt de betrouwbaarheid van de politiek een enorme deuk”, reageert een fervent voorstander van de stelling. „En wat heeft de politiek gedaan met al die geroofde miljarden. In ieder geval niet de infrastructuur verbetert zoals was beloofd. Het grote graaien vindt plaats in Den Haag”, valt een ander bij.

Frisse lucht
Hoewel op een hand te tellen zijn er ook deelnemers die het oneens zijn met de stelling. „Het geld moet ergens vandaan komen. Is het niet van de brandstofaccijns, dan komt het wel van een andere belasting. Als de begroting maar sluitend is”, merkt een deelnemer op. Dat er snel iets moet gebeuren, is duidelijk voor de meeste deelnemers. Zo zegt 71 procent dat autorijden zo langzamerhand onbetaalbaar is geworden. Een meerderheid van 56 procent laat daarom de ’heilige koe’ steeds vaker staan vanwege de hoge brandstofprijzen. Voor 94 procent is de grens bereikt wat de brandstofprijzen betreft.

De deelnemers zijn met 96 procent bijna unaniem in de afwijzing van de voorgenomen accijnsverhoging op diesel en lpg per 1 juli.

Wegblokkades

Liefst 93 procent steunt eventuele acties tegen de accijnsverhoging van minister Bos. Met 59 procent staan wegblokkades boven aan het lijstje van meest geschikte acties. Op de tweede plaats komt een dag niet tanken met 36 procent, gevolgd door demonstraties op bijvoorbeeld Museumplein of Malieveld met 25 procent. Het is opvallend dat 82 procent begrip kan opbrengen voor harde maatregelen van de transportsector, zoals wegblokkades.

„Ook al sta ik daardoor een uur langer in de file. Het is tijd dat we een daad moeten stellen tegen dit wereldvreemde kabinet van zogenaamde socialisten en christendemocraten. Zij moeten eindelijk eens beseffen dat ze de economie in rap tempo kapot aan het maken zijn”, meent een van de respondenten.

De opmerking van minister Bos dat we maar moeten wennen aan blijvende hoge brandstofprijzen is heel veel deelnemers in het verkeerde keelgat geschoten. Driekwart van de deelnemers noemt die opvatting asociaal en 62 procent spreekt van gemakzuchtig gedrag.

Zo’n 70 procent van alle ondervraagden meent dat de hogere prijzen van energie moeten worden gecompenseerd door extra loonsverhoging.

Tot slot, in welke vorm moet het kwartje van Kok terug? Ruim driekwart wil het in eurocenten vanwege inflatie en gestegen prijzen. Bijna een op de vijf deelnemers vindt 11,3 eurocent (= 25 ’oude’ centen) voldoende en een enkeling wil 25 eurocent plus een toeslag wegens gederfde rente.


Bron:  De Telegraaf

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram