Stijging aantal verkeersdoden in Friesland710x

In tegenstelling tot het totale aantal verkeersslachtoffers in Nederland, is in de provincie Friesland het aantal verkeersslachtoffers juist gestegen. Dit blijkt uit cijfers van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer.


Uit de cijfers blijkt dat er in 2005 45 dodelijke slachtoffers te betreuren waren in het Friese verkeer, ten opzichte van 38 in 2004. Ondanks deze stijging komt Friesland niet hoger uit dan de aantallen over de jaren 2002 en 2003.


De Adviesdienst Verkeer en Vervoer geeft aan dat het lastig is om de aantallen dodelijke slachtoffers per jaar met elkaar te vergelijken. Meerdere factoren kunnen een rol spelen.
Gedeputeerde Baas: "Het is betreurenswaardig dat er in Friesland meer verkeersdoden zijn gevallen in het afgelopen jaar. Maar zoals wij in het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan hebben geschreven doen wij er alles aan om aan onze ambitieuze verkeersveiligheidsdoelstelling - in 2010 25 % minder verkeersdoden dan in 2002 - te voldoen. Zodra de provincie inzicht heeft in de exacte ongevallocaties in Friesland, zal er bekeken worden of er wegsituaties zijn waar meerdere ongevallen hebben plaatsgevonden. Vervolgens bepalen we of, en welke, maatregelen nodig zijn. Uiteraard wordt hierbij ook naar de aard van de ongevallen gekeken."

Bron:  Provincie Friesland

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram