Stortvloed aan flitsbezwaren5003x

Hardrijders die worden gesnapt door een flitspaal of een mobiele radarcontrole dienen zoveel bezwaarschriften in dat justitie bezwijkt onder de enorme hoeveelheid post.

Dat blijkt uit het jaarbericht 2007 van het openbaar ministerie. Justitie heeft daarom noodgedwongen naar schatting vele honderden tot duizenden boetes moeten kwijtschelden. Wie is geflitst, kan na ontvangst van de acceptgiro bezwaar maken tegen de opgelegde boete. Dat leidt slechts in een zeer beperkt aantal gevallen tot een juridisch succes. Ook hoeft justitie volgens de wet Mulder, waar alle verkeersboetes onder vallen, geen aanvullend bewijsmateriaal - zoals een ijkrapport van de radar - te overleggen. Zelfs niet als de bezwaarmaker daarom vraagt. In totaal is vorig jaar tegen 423.501 verkeersboetes bezwaar gemaakt.

Wie echter in het bezwaarschrift een beroep doet op de wet openbaarheid van bestuur (wob) verplicht justitie wél al het relevante bewijsmateriaal ter inzage te geven om te kunnen controleren of de boete terecht is. En dat doen geflitste Nederlanders zo massaal dat dit het afgelopen jaar tot een enorme administratieve opstopping bij het OM heeft geleid.

Omdat justitie vaak niet alle documenten binnen de gestelde termijn (maximaal vier weken) bij elkaar kan krijgen en de stapel bezwaarschriften met de dag groeit, zijn veel boetes noodgedwongen kwijtgescholden. Een justitiewoordvoerder kon op zo korte termijn niet zeggen hoeveel dat er exact zijn.

Internetsites.
Het openbaar ministerie heeft geen verklaring voor het feit waarom Nederlanders zo massaal een beroep doen op de wob. Volgens een woordvoerder kan het komen door internetsites zoals Flitsservice.nl, die mensen oproepen bezwaar te maken tegen een verkeersboete en tips geven over hoe dat te doen.

Bron:  http://www.telegraaf.nl/snelnieuws/

Melder: Ronver

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram