Strafrechters verhogen alle boetes4012x

Het is niemand opgevallen - ook dit weblog niet. Maar het roept toch vragen op. Begin november verhoogden de strafrechters in Nederland gezamenlijk alle verkeersboetes per 1 januari 2009. Maar liefst met 21,4 procent!

Vorig jaar besloot minister Hirsch Ballin al om hetzelfde te doen per 1 april van dit jaar. Althans voor dat deel van de rechterlijke macht waar hij wat over te zeggen heeft: het openbaar ministerie. Dat verstuurt jaarlijks zo’n 13 miljoen acceptgiro’s waarmee burgers een gang naar de rechter kunnen afkopen. Zie hier het commentaar. En hier de zogeheten Polaris-richtlijnen die het OM daarvoor gebruikt. Politiek werd de verhoging van de OM-boetes rechtstreeks in verband gebracht met de verwachte hogere rijksuitgaven voor “gratis” schoolboeken. Wie geflitst wordt weet dus meteen waar het geld naar toe gaat.

Waarom gaan nu ook de strafrechters daarin zo braaf ambtelijk mee? Lees hier het persbericht. En hier de vernieuwde “oriëntatiepunten straftoemeting” van de rechters - het tabellenboekje dat ervoor moet zorgen dat dronken rijden in Maastricht even zwaar wordt bestraft als in Groningen. De nieuwe bedragen staan er in een vette letter bij. Wat beweegt de rechters nu om het openbaar ministerie letterlijk te volgen? In een keer een verhoging van maximaal 20 procent! Bij navraag bij de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat de verhoging moet worden begrepen als een inflatiecorrectie die al sinds 1999 niet meer was toegepast. De consumentenprijsindex is sindsdien met 22 procent gestegen. Ook niet gering trouwens - het dagelijks leven is in de afgelopen tien jaar dus een vijfde duurder geworden. En de verhoging van de rechterlijke boetes kan dus begrepen als naheffing over tien jaar, in navolging van het OM. Logisch dus.

Of toch niet? Maken de strafrechters hier wel gebruik van hun onafhankelijke positie? Waarom pasten ze nooit eerder de inflatie index toe, en nu wel? Vinden zij de politieke verhoging van de transacties die het OM aan de burger aanbiedt echt het navolgen waard? En waarom voeren zij geen eigen boete-beleid? Die vrijheid hebben ze en niet voor niks. Rechtseenheid is natuurlijk mooi maar eigenwijze rechters zijn misschien toch nog wat mooier.

Bron:  NRC

Melder: Hoppe

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram