Tachtig banen weg bij boetekantoorx

DEN HAAG - De vacaturestop van Justitie kost het boetekantoor in Leeuwarden ruim tachtig banen. Waar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) dit jaar 525 volledige banen telde, zullen dat er volgend jaar 458 zijn en vanaf 2004 nog eens 15 minder. De inkrimping bespaart het ministerie in 2003 6 miljoen euro en een jaar later nog eens 3 miljoen euro.
Het aantal verkeersboetes komt dit jaar op bijna tien miljoen uit. De 9.978.928 bekeuringen zijn ruim een miljoen meer dan Justitie in de begroting voor dit jaar verwachtte. Voor het komende begrotingsjaar 2003 is het ministerie iets voorzichtiger. Het CJIB zal dan ruim 9,1 miljoen acceptgiro's versturen, bijna evenveel als in 2001.
Justitieminister Piet Hein Donner geeft geen verklaring voor de forse schommelingen. Afgaande op de begrotingsstukken van vorig jaar kunnen extra snelheidscontroles in verband met het milieu en in de regio de toename verklaren.
De extra bekeuringen zorgen dit jaar voor een meevaller voor het rijk van 40 miljoen euro. Aan boetes int de overheid bijna 517 miljoen euro. In 2003 zal ondanks een afname van de bonnenregen het bedrag maar 2 miljoen euro lager zijn. Vanaf 2004 verwacht Donner 524 miljoen euro te innen.

Bron:  Leeuwarder Courant

Melder: Gijsbert

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram