Target Automotive staat op voorsprongx

Het kat en muisspel tussen Koos Spee, de op snelheidsovertreders jagende Officier van Justitie, en automobilisten die van opschieten houden, is vorige maand een nieuwe fase ingegaan. In Leeuwarden verklaarde de rechter de beschuldigingen aan het adres laserecho en lasershield-gebruikers niet ontvankelijk. En daarmee moest het openbaar ministerie fors bakzeil halen. De strijd is overigens nog niet gestreden, maar Jan Rijks, directeur van Target Automotive, zet zijn verzet vol goede moed voort. 'Het is 2-0 voor ons, zei onze advocaat, mr.Anker. Dat klopt ook.'Jan Rijks is een bedachtzaam prater en in niets lijkt hij op een querulant die willens en wetens het leven van justitie zuur wil maken. Maar daar waar hij in zijn recht staat en de overheid een zwalkend beleid voert, kan dat wat hem betreft te vuur en te zwaard worden bestreden. Zijn kruistocht, waarin hij het opneemt voor automobilisten is niet zozeer te doen om de belangen van zijn bedrijf, Target Automotive in Soest, veilig te stellen. Hij is ondernemer genoeg om dat aspect niet te vergeten, maar het gaat hem net zo goed om de verkeersveiligheid. Neem de radardetector, die net als in een aantal andere Europese landen, eveneens in ons land verboden dreigt te worden. 'We hebben aangestuurd om ook in Nederland een onderzoek te doen naar de relatie tussen verkeersonveiligheid en het bezit van een radardetector. Uit het buitenland zijn namelijk cijfers bekend, waaruit is vast komen te staan dat raderdetector-bezitters 24 procent minder vaak betrokken zijn bij ongevallen. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil niet wachten op zo'n onderzoek of de resultaten van een van die buitenlandse onderzoeken overnemen. Dan denk ik bij mezelf: gaat het ze nu om verkeersveiligheid of om inkomsten?''Het enige, vervolgt Jan Rijks, wat men heeft bereikt met al die snelheidscontroles is dat er steeds meer chagrijnige automobilisten zijn. Wat heeft het voor nut om 's nachts op de weg naar Lelystad iemand te flitsen die op die nagenoeg lege snelweg iets harder rijdt? Iedereen die een keer een bekeuring krijgt omdat hij een paar kilometer te hard rijdt, is plotseling een verkeerscrimineel. Men is bloedlink geworden op die controles en dat heeft uiteindelijk de run op radardetectoren teweeggebracht. De overheid heeft het over zichzelf afgeroepen.' Target Automotive levert radardetectoren, waarmee de automobilist tijdig voor de mobiele flitsers en flitspalen wordt gewaarschuwd. Rijks kent het profiel van deze chauffeurs: 'Toch voornamelijk automobilisten die zakelijk veel kilometers maken. Het zijn geen mensen die willens en wetens de wet overtreden.'
De praktijk heeft geleerd dat het gebruik van een radardetector de verkeersveiligheid bevordert, betoogt Rijks: 'Doordat je namelijk niet steeds in de berm hoeft te kijken of er een snelheidsradar staat, ben je veel geconcentreerder aan het rijden. De detector waarschuwt tijdig en dat betekent dat je je ogen op de weg en je voorligger kunt houden. Sterker nog: ik ben ervan overtuigd dat juist al die controles de verkeersonveiligheid in de hand werken. We kunnen inmiddels genoeg voorbeelden noemen van ongelukken, die zijn veroorzaakt door mensen die op de rem trappen op het moment dat er een controle is, ook als zij niet te hard reden. Men schrikt nu eenmaal van een snelheidscontrole, die leiden dan ook tot zeer gevaarlijke situaties en ongevallen.'Het argument dat er niets aan de hand zou zijn als iedereen zich aan de maximumsnelheid zou houden, gaat niet op, vindt de Target-directeur: 'Je moet in dit land met deze verkeersintensiteit met de stroom mee. En dat betekent dat je soms gewoon sneller gaat dan mag. Bovendien, laten we eerlijk zijn: het huidige wegennet is uit de jaren zestig en was berekend op snelheden van 140 kilometer per uur. We zijn nu veertig jaar verder. Auto's zijn veiliger, hebben betere banden, zijn zuiniger. Met de technologie van nu kun je niet zondermeer stellen dat iemand onverantwoord bezig is als hij wat harder rijdt dan is toegestaan wanneer de situatie zich daarvoor leent...'Het dreigende verbod op radardetectoren kan weer een interessante juridische strijd worden. Rijks verwijst onder andere naar het Verdrag van Rome, waarin vrijheid van het ontvangen van radiosignalen wordt gegarandeerd. 'En het Verdrag van Rome gaat boven de Nederlandse wetgeving,' constateert Rijks. Met andere woorden, er is geen enkele juridische grond om radardetectoren te verbieden. En dat er in ons omringende landen wel een verbod -soms niet alleen op gebruik, maar ook op bezit- is gekomen zegt hem weinig: 'Daar is het afgehamerd. Zonder dat er ook maar enig verzet was. Maar neem Groot-Brittanniƫ, daar heeft men het verbod, na tientallen jaren, juist weer opgeheven. Daar is overigens wƩl onderzoek gedaan naar de relatie verkeersveiligheid en radardetectoren. En daar is ook gebleken dat er minder bezitters van detectoren betrokken zijn bij ongevallen.'Wat juridische haarkloverij betreft kan Jan Rijks inmiddels op een aardige 'track-record' bogen. Het geruchtmakende proces tegen het gebruik van lasersystemen voor in de auto bereikte in november een voorlopig hoogtepunt. De rechter in Leeuwarden verklaarde de beschuldigingen aan het adres van bezitters niet ontvankelijk. En daarmee moest maximum snelheidwaakhond mr. Spee, Officier van Justitie en hoofd van het Landelijk Bureau verkeershandhaving in Soesterberg, bakzeil halen. Onder aanvoering van advocaat Anker kon duidelijk worden gemaakt dat het openbaar ministerie met twee maten meet, als laserapparatuur wordt verboden. Rijks wil wel een onderscheid maken, overigens: 'We moeten de lasershield en de laserecho wel van elkaar scheiden. De laserecho is bedoeld om via een transponder tuinhekken en garagedeuren te openen, c.q. buitenverlichting te kunnen ontsteken als je aan komt rijden. Er zijn echter ook een leverancier die de lasershield op de markt hebben gebracht. Die apparatuur is overigens wel puur afgestemd op het verstoren (jammen in jargon) van de lasergun van de politie.'Kogelgaten
Het proces in Leeuwarden had, in de ogen van Rijks, soms iets weg van een klucht. Bijvoorbeeld toen halverwege het proces de deskundige van TNO de rechtszaal verliet, omdat hij anders niet op tijd met de trein terug was in het westen. En TNO, dat was ingeschakeld door justitie, maakte toch al niet zo'n goede beurt, vertelt Jan Rijks: 'De helft van de aannames in het TNO-rapport bleken onjuist. Na contra-expertise en het proces was het rapport vol gaten geschoten.'In het proces werd de hoofdrol onbedoeld overigens opgeƫist door de Nissan Primera. Deze auto is aangepast met adaptive cruise control: door middel van een lasersignaal tast de cruise control voortdurend de afstand tot de voorligger af en past de snelheid hierop aan. Neveneffect is dat de laser van de Nissan hetzelfde doet als de laserecho en lasershield: op het moment dat de politie de lasergun richt op de wagen, wordt het signaal verstoord en kan de betrokken opsporingsambtenaar de snelheid niet aflezen. 'Mensen die 's morgens hun nieuwe Primera hadden opgehaald bij de dealer, zaten 's middags op het politiebureau. Die wisten niet wat ze overkwam!' Kern van de zaak is volgens Rijks dat het gaat om de intentie waarmee je iets aanschaft: 'Als ik een aardappelschilmesje koop bij Blokker, ga ik dan piepers jassen of iemand neersteken? Mensen kopen de laserecho niet om willens en wetens de politietaken te verstoren conform artikel 184: belemmering van een ambtenaar in functie. Neen, men gebruikt dat apparaat om de garagedeur op afstand te openen. Dat het stoort op een lasergun is slechts een bijwerking.'Overigens kunnen de apparaten nog niet ongestraft worden gebruikt en is er, zeker buiten Friesland, nog altijd veel onduidelijkheid. Wat wel helder is, is dat Spee in hoger beroep gaat. Target Automotive heeft zich inmiddels gevoegd in de nieuwe situatie en een nieuw systeem op de markt gebracht: de LRC 100. Deze Laser Remote Control zal met ingang van januari alleen worden geleverd in combinatie met een transponder. Die is nodig om het signaal van de laser te ontvangen en het tuinhek of de garagedeur op afstand -vanuit de auto- te openen. Dat is echter niet het enige verschil met de 'oude' laserecho-apparatuur. Rijks: 'Deze apparaten stoorden de lasergun van de politie, waardoor er op het display van de lasergun ook een E14-code, oftewel 'jammed' verscheen. In feite is dat een storing en die hebben wij met de nieuwe LCR 100 opgelost. Dit nieuwe Target-model onderscheidt storingen van de eigen signalen. In geval van een storing, en dat gebeurt als er een lasergun wordt gericht op de auto, schakelt de LCR 100 zichzelf gedeeltelijk uit. Met de lasergun kan de politie dan alsnog een snelheidsmeting uitvoeren.'Overigens merkt de gebruiksaanwijzing van de LCR 100 fijntjes op dat de automobilist middels een geluidssignaal op de hoogte wordt gesteld van het feit dat het systeem zichzelf -tijdelijk- uitschakelt. Met andere woorden: de bestuurder hoort het geluidssignaal en weet op dat moment dat er op hem 'gevuurd' wordt met een lasergun, die weliswaar signalen ontvangt, maar geen echte snelheidsmeting kan doen. Tot het moment dat de LCR 100 zich uitschakelt, heeft de chauffeur een aantal seconden de tijd om zijn snelheid, mocht hij te hard rijden, aan te passen. Zodra de storingsbron is verdwenen, schakelt het apparaat zich weer in. De LCR 100 heeft dus het voordeel dat het de opsporingsambtenaar niet onmogelijk wordt gemaakt zijn taak uit te voeren. Er kan een meting worden verricht, maar de politie moet wel 'wachten' tot het apparaat zichzelf tijdelijk heeft uitgeschakeld.Xenon
De nieuwe LCR 100 van Target Automotive wordt in januari leverbaar, inclusief de transponder. Daarnaast wil Target Automotive zich steeds verder ontwikkelen tot een leverancier van producten die het comfort en het rijplezier voor de automobilist vergroten. Innovatie speelt daarbij een grote rol en dat blijkt onder andere uit de Target UltraVision Xenon. Was xenon-verlichting totnogtoe een luxe die voorbehouden leek aan de bezitters van het duurdere koetswerk, met UltraVision kan in vrijwel elke auto de halogeen koplampen worden vervangen voor de xenon-lampen. Voordeel van xenon is dat de lichtopbrengst vele malen hoger is dan normale halogeen. In het donker biedt xenon de helderheid van zonlicht waardoor het autorijden minder vermoeiend en dus veiliger wordt, denk hierbij ook een aan de mensen die nachtblind zijn. De Target UltraVision Xenon is een complete set, inclusief lampen, ontstekingsunits en omvormers. Rijks bestrijdt overigens geruchten als zou het systeem niet toegestaan zijn. Auto's die af fabriek met xenon verlichting geleverd worden dienen te zijn uitgerust met automatische niveau regeling en een wis was installatie op de koplampen. Echter voor de Xenon conversiesets voor de aftermarket geldt dit niet. De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft te kennen gegeven dat bij de APK keuring alleen gelet wordt op het lichtbeeld. Dit lichtbeeld verandert na de xenonconversie niet omdat het brandpunt van de xenonlamp in de bestaande reflector hetzelfde blijft. Hierdoor is het tevens mogelijk geworden om ook nieuwe auto's met Target UltraVision als accessoire uit te rusten.Een ander opvallend accessoire dat Target Automotive gaat introduceren is de Target DJ, een MP3-speler voor in de auto, maar ook voor thuis aan de stereo-installatie. Dankzij de toepassing van MP3-technologie kunnen op de Target DJ duizenden nummers worden opgeslagen voor vele uren luisterplezier. Deze Car Jukebox kan niet alleen eenvoudig in de auto worden geplaatst, maar ook eruit worden gehaald om thuis te gebruiken: of om aan de pc te koppelen om nieuwe muziek op te nemen, of aan de bestaande audio-apparatuur om naar muziek te luisteren. Een andere, handige optie is dat de Target DJ het mogelijk maakt om (telefoon-)gesprekken op te nemen. Naar verwachting is de Target DJ Car Jukebox in de loop van komend jaar leverbaar.Jan Rijks tot slot: 'Ons xenon-verlichtingssysteem en de MP3-speler zijn goede voorbeelden van de manier waarop wij ons verder ontwikkelen: namelijk tot de leverancier van producten en systemen die autorijden veiliger en comfortabeler maken. Daar hebben wij ervaring in.'
Internet: www.target-radar.nl

Bron:  Managment info

Melder: Chemical

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram