Te veel stikstofdioxide langs wegen Amsterdamx

AMSTERDAM - De concentratie stikstofdioxide langs enkele doorgaande wegen in Amsterdam is hoger dan volgens de Europese normen is toegestaan. Een meting van de GG& GD in 2003 heeft dat aan het licht gebracht, zo blijkt uit een rapport over verbetering van de Amsterdamse luchtkwaliteit. Dat rapport is opgesteld door de gemeentelijke Dienst milieu- en bouwtoezicht.De overschrijdingen kwamen als gevolg van het metereologisch ongunstige jaar 2003 vaker voor in vergelijking met eerdere jaren. Het rapport vermeldt zes knelpunten, onder meer op de Prins Hendrikkade en in de Weesperstraat, met een totale lengte van 2,3 kilometer. Verder zijn er 191 wegvakken met een totale lengte van 39,9 kilometer, waar de concentratie boven de grens, maar minder hoog is. Die worden in het rapport mogelijke knelpunten genoemd.De gemeente Amsterdam gaat in het najaar een actieplan opstellen, dat gericht is op de aanpak van de knelpunten luchtkwaliteit. Daarin komen verkeersmaatregelen te staan die de luchtkwaliteit zodanig moeten verbeteren dat in 2010 wordt voldaan aan de normen die voor dat jaar gelden. De verwachting is dat enkele wegen, zoals de Stadhouderskade en de Prins Hendrikkade, als geheel zullen worden aangepakt.Daarbij zal worden geprobeerd om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen aan ernstige vormen van luchtverontreiniging worden blootgesteld en om zoveel mogelijk het aantal mensen dat hieraan wordt blootgesteld, te verminderen. Dit uitgangspunt kan volgens het rapport op gespannen voet staan met het Besluit luchtkwaliteit, dat stelt dat overal aan de normen moet worden voldaan.

Bron:  De Telegraaf

Melder: Sandeman

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram