(Telefoon)gesprekken beïnvloeden reactietijd autobestuurderx

'Praten met de bestuurder' blijkt bij een noodstop vrijwel net zo'n negatief effect op de reactietijd te hebben als telefoneren achter het stuur. Daarbij maakt het geen verschil of de automobilist gebruik maakt van een handsfree of een handheld-telefoon. Dit is de opzienbarende uitkomst van een test in de Verenigde Staten waarbij 22 testchauffeurs achter een simulator zo snel mogelijk moesten reageren op een vóór hen oplichtend remlicht.
Bij de proef werd de gemiddelde reactietijd bij verschillende vormen van afleiding gemeten en vergeleken met een situatie zonder enige afleiding. Opvallend was voorts dat het beluisteren van muziek in de auto nauwelijks negatief effect op de reactietijd had. In de uitgangssituatie zonder enige vorm van afleiding scoorden de chauffeurs een gemiddelde reactietijd van 0,392 seconde. Telefonerend met de GSM nam die reactietijd met 72,5 milliseconde toe, oftewel 18 procent. Volgens de onderzoekers van het researchcentrum voor sport en gezondheid van de Universiteit van Miami komt dat redelijk overeen met eerdere testresultaten waarbij reactietijden tot 24 procent toenamen.
Converserend met een passagier bedroeg de gemiddelde reactietijd 0,453 seconde, oftewel 16 procent méér dan in de uitgangssituatie. Weer 'solo' in de auto met alleen muziek aan het hoofd, bedroeg de gemiddelde reactietijd 0,408 seconde, ofwel 4 procent méér dan in de uitgangssituatie.
In veel landen, zoals ook in sommige staten van de VS, is het 'handheld' telefoneren achter het stuur verboden. De onderzoekers menen dat die regels meer zijn ingegeven door veronderstellingen dan door feitelijk onderzoek. De gemeten reactietijd tijdens de gesprekken gaf immers geen verschil te zien tussen handsfree en handheld. Verder wijzen de onderzoekers er op dat bij het zelf bellen of zelf aannemen van een binnenkomend gesprek de handsfree-telefoon net zo goed de aandacht van het verkeer kan afleiden als de handheld-versies.
De onderzoekers waarschuwen dat hun bevindingen niet zo maar gegeneraliseerd kunnen worden, al was het maar omdat de testrijders vrij jong (van 18 tot 27 jaar) waren. Dat reactietijden bij handheld en handsfree telefoons elkaar niet veel ontlopen, sluit volgens hen wel aan bij eerdere onderzoeksresultaten.

Bron:  Verkeerskunde

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram