Ter Horst wil nieuwe landelijke politiedienst875x

Een nieuwe landelijke politiedienst gaat zo veel mogelijk bureauwerk uit handen nemen van de regiopolitie. De korpsen moeten daardoor meer agenten kunnen vrijmaken voor het echte politiewerk.

Minister van Binnenlandse Zaken Guusje Ter Horst legt plannen daartoe vrijdag samen met justitieminister Ernst Hirsch Ballin voor aan de ministerraad. De nieuwe dienst komt boven de 25 regionale korpsen te staan. Het is de bedoeling dat de dienst zich voornamelijk bezighoudt met personeelsbeleid. ,,Nu doen alle korpsen dat zelf waardoor veel agenten achter hun bureau zitten en geen tijd hebben om de straat op te gaan,’’ licht Ter Horsts woordvoerder toe.

De dienst moet ook de informatiestroom _ict_ centraal gaan aansturen. ,,Als er straks een veelpleger in Maastricht wordt gesignaleerd, moet er met één druk op de knop kunnen worden gezien of hij bijvoorbeeld ook actief is in Groningen. Politiekorpsen kunnen dan veel sneller daders oppakken. We hebben daar al wel een systeem voor, maar dat moet nog veel beter worden ontwikkeld,’’ aldus de woordvoerder.

De landelijke politiedienst komt in de plaats van de nationale politie, een eerder plan van Ter Horst. De politiekorpsen hebben zich daar hevig tegen verzet, omdat bij de nationale politie onder meer de rol van burgemeester als korpschef zou verdwijnen. Dat zou een aanslag zijn op het lokale politiewerk, vonden de korpsen.

Landelijke coördinatie is volgens Ter Horst en Hirsch Ballin nodig, omdat de korpsen nu veel langs elkaar heen werken. Daardoor wordt geld verspild en is de opsporing inefficiënt. Voor de veranderingen in de politiestructuur is een wetswijziging nodig.

De Volkskrant schreef: Ministers willen drie korpsen opheffen

De politiekorpsen Gooi en Vechtstreek, Zaanstreek- Waterland en Zeeland worden opgeheven. De ministers Ter Horst (Binnenlandse Zaken) en Hirsch Ballin (Justitie) stellen vrijdag de ministerraad voor het aantal regiokorpsen terug te brengen van 25 naar 22.

Het ligt voor de hand dat eerst de kleinste korpsen moeten fuseren met omliggende korpsen. Het is niet bekend hoe de nieuwe regio’s er gaan uit zien. Burgemeester Schouwenaar heeft de opheffing van het Zeeuwse korps al onacceptabel genoemd.

Binnen de politie wordt verwacht dat de opheffing van de drie korpsen de opmaat is tot meer samenvoegingen. Ingewijden achten het niet waarschijnlijk dat er vervolgens nog een nationale politie komt.

Het voorstel van de ministers is onderdeel van een groter pakket maatregelen om de politie te reorganiseren, zodat efficiënter wordt gewerkt en meer agenten op straat kunnen zijn. Een betere bedrijfsvoering zou honderden miljoenen euro’s kunnen opleveren.

De reorganisatie bestaat uit het instellen van één centrale politiedienst, die ondersteunende taken zoals automatisering, salarisadministratie en inkoop overneemt van de 25 regiokorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten.

Volgens de bewindslieden verbetert de samenwerking tussen de korpsen door een aantal politietaken te centraliseren. Hun gedachte is dat dit ook de kwaliteit van het politiewerk verbetert.

De nieuwe dienst, waar vele honderden mensen komen te werken, krijgt ook de zeggenschap over de middelen, een bevoegdheid die nu nog in handen is van de korpsbeheerders (de burgemeesters).

In een brief aan de ministers heeft de Raad van Commissarissen zich woensdag gekeerd tegen de voornemens. Ze vrezen voor een ‘rommelig bestel’.

De 26 korpschefs waarschuwen dat de ministeriële plannen juist leiden tot een administratieve lastenverzwaring. Een ander gevolg zal zijn een afnemende flexibiliteit en slagkracht van de politie.

De ministers overleggen dit weekeinde met de korpsbeheerders over hun voorstel. Burgemeester Schouwenaar van Middelburg is de enige die al een reactie heeft gegeven. Hij vindt de opheffing van het Zeeuwse korps onacceptabel.

Schouwenaar zegt alles in het werk te zullen stellen om een zelfstandig politiekorps in Zeeland te behouden.

Bron:  Nederlands Dagblad

Melder: bx gek

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram