Toeteren voor lagere dieselaccijns1090x

De extreme stijging van de toch al hoge dieselprijs en de dreigende fiscale lastenverzwaringen voor de sector transport en logistiek hebben EVO en TLN doen besluiten een nationale actiedag te organiseren op donderdag 29 mei.

De samenloop van de prijsstijgingen en de dreigende kabinetsmaatregelen leiden tot grote problemen in de Nederlandse transport- en logistieksector en tot veel emoties bij bedrijven. Met de actiedag willen TLN en EVO hun eis aan de overheid voor het niet doorvoeren van onder meer de accijnsverhoging per 1 juli 2008, kracht bijzetten.

Op de actiedag staan op verschillende locaties in Nederland tekstkarren met de oproep: ’De maat is vol, de tank is leeg! Toeter voor lagere dieselaccijns!’.

Weggebruikers wordt opgeroepen om te toeteren wanneer ze de borden tegenkomen; in ieder geval om precies 11.45 uur 3x te toeteren, dan wordt namelijk een petitie aangeboden aan Tweede Kamerleden op het Plein in Den Haag.

Locaties tekstkarren:

A28 Verzorgingsplaats Panjerd (Hoogeveen - Meppel)
A7 Verzorgingsplaats De Horne (knooppunt Joure - Heerenveen)
A15 Boerman Transport BV Transportweg 46 Hardinxveld Giessendam
A13 Wegrestaurant La Place (Delft naar Rotterdam)
A4 Brugrestaurant richting Amsterdam
A12 Verzorgingsplaatsen Bijleveld (Woerden - Utrecht)
A50 Int. Bergings- en Transportbedrijf P. Delissen B.V. Canadabaan 10 Nistelrode
A2 Oprey, Havenweg 4, Echt
A12 Visser Duiven BV, Impact 81, Duiven
A1 Kuipers Transport BV, M├╝nsterstraat 18, Oldenzaal

Bron:  Evo

Melder: Hoppe

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram