Tot eind van het jaar minder controlesx

Donderdag 13 november 2003 - Tot de jaarwisseling besteedt de politie in de politieregio BrabantNoord fors minder tijd aan verkeers en milieucontroles. Er is ook minder vreemdelingentoezicht dan gebruikelijk. Enkele politiebureaus zullen vaker gesloten zijn. "In alle districten blijft alleen de minimaal vereiste inzet gewaarborgd", aldus P. Verschuur, chef van het district Den Bosch.Volgens Verschuur zijn de maatregelen nodig om een dreigend begrotingstekort van zo'n 3 miljoen euro te bestrijden.Dat tekort wordt onder meer veroorzaakt door hogere personele kosten omdat er in de politieregio extra personeel werkt. Ook werd tevergeefs gerekend op een hogere bijdrage van het rijk. "Het probleem is ook ontstaan omdat we de afgelopen tijd in de regio zoveel agenten op straat hebben gehad", aldus de Bossche burgemeester en korpsbeheerder A. Rombouts. "We hebben ook veel tijd en mensen besteed aan grote onderzoeken. Bijvoorbeeld de serieverkrachter die onlangs is aangehouden. Daar krijgen we de rekening voor gepresenteerd", aldus Verschuur.Mede vanwege grote onderzoeken zijn veel verlofdagen niet opgenomen. Het wegwerken van dit stuwmeer aan verlofdagen leidt tot het terugschroeven van verkeers en milieucontroles. Het gaat om zo'n vier controles per week in de regio.Pijn

De komende weken moeten agenten de vrije dagen opnemen. Het gaat om gemiddeld vijf dagen per medewerker. "Die mensen zijn dus niet inzetbaar voor het werk dat zij gewoonlijk zouden doen", aldus Verschuur. de verlofdagenmaatregel waardoor de korpsen dit jaar zo'n 1,1 euro besparen. "Het doet ons pijn om deze maatregelen te nemen. Maar we verwachten dat na 1 januari de hulp weer zoveel mogelijk als vanouds kan zijn", aldus Verschuur. Hij benadrukt dat de komende jaren structurele bezuinigingsmaatregelen worden genomen. Daarbij gaat het onder meer om 'beperken van huisvesting en intensiever gebruik van de werkplek'. Ook wordt bezuinigd op het inschakelen van particuliere beveiligingsmedewerkers voor 'arrestantenverzorging'. Volgens waarnemend korpschef R. Karg is de ondernemingsraad het eens met de maatregelen. Hij verwacht met het plan 'de komende jaren heel netjes in de pas te lopen', maar ondanks de bezuinigingen van dit jaar wordt voor dit jaar een begrotingstekort verwacht van 1,7 miljoen. In de politieregio Midden en WestBrabant dreigt volgend jaar een begrotingstekort van 4,6 miljoen. Door het eigen vermogen aan te spreken, hoopt de politie meer agenten op straat te houden.

Bron:  Brabants Dagblad

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Het is een goede zaak dat politie Brabant-Noord hun tekorten juist niet wegflitsen, maar de agenten die normaal de snelheidscontroles uitvoeren op nuttigere taken zet. De overige politie regio's mogen hier wel een voorbeeld aan nemen.