Trajectcontroles haperen: minder boetes1147x

De trajectcontroles in Nederland werken niet goed. Daarom kon de politie afgelopen jaar minder snelheidsovertreders bekeuren. Vooral de laatste maanden van 2010 werden de meetapparaten door vorst aangetast, waardoor de systemen uitvielen.

Sinds de systemen in 2004 werden ingevoerd, zorgde het winterweer maar ook wegwerkzaamheden ervoor dat de controleapparatuur niet altijd aanstonden op dit soort snelwegen. Dat heeft het Team Verkeer van het Openbaar Ministerie (OM) donderdag gezegd in reactie op de jaarcijfers van het aantal verkeersboetes van de instantie. In 2010 werden mede hierdoor 490.000 snelheidsovertreders minder betrapt dan in 2009.

In totaal werden in 2010 bijna elf miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Dat zijn er 850.000 minder dan het jaar daarvoor. Vanaf 2008 is het aantal boetes elk jaar afgenomen. In 2007 werden nog ruim 12.5 miljoen weggebruikers op de bon geslingerd, in 2008 waren dit er een miljoen minder.

Die afname komt volgens het OM ook doordat weggebruikers zich de laatste jaren steeds beter aan de snelheidsregels zijn gaan houden. „Ze zijn zich inmiddels bewust van trajectcontroles en houden zich daarom beter aan de snelheid”, aldus een woordvoerder.

Meer dan de helft van die boetes werd uitgedeeld voor snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom. Op provinciale wegen werd 22,5 procent van de bonnen voor te hard rijden uitgeschreven en 26,7 procent werd op de snelweg uitgedeeld.

De politie hield ook minder weggebruikers staande voor bijvoorbeeld rijden zonder gordel. Wel was er een lichte stijging van het aantal bekeuringen voor niet handsfree bellen en rijden door rood. Dat komt volgens het OM vooral door de extra aandacht voor afleiding in het verkeer.

De VID schreef: 11 miljoen verkeersboetes in 2010

In 2010 zijn de meeste (50,8 procent) snelheidsbekeuringen uitgeschreven binnen de bebouwde kom. Het totaal aantal verkeersboetes komt uit op een kleine 11 miljoen, 850.000 minder dan in 2009. Met name de afname van boetes bij trajectcontrolesystemen (-489.297) zorgt voor de daling. Verder is het aantal staandehoudingen met 189.303 afgenomen.

De belangrijkste oorzaak van de afname bij snelheidsbekeuringen is het winterweer in de eerste maanden en de laatste maand van 2010. Door de vorst hadden trajectcontrolesystemen ook in de loop van het jaar te kampen met defecte lussen en slecht asfalt, waardoor de systemen op minder dagen van het jaar hebben aangestaan. Evenals eerdere jaren lag het overtredingspercentage binnen trajectcontrolesystemen lager dan 0,5 procent. Alleen bij rijden door rood (+ 22.723) en handheld bellen (+ 4.301) is sprake van een (lichte) stijging van het aantal bekeuringen.

Meer dan de helft (50,8 procent) van de snelheidsovertredingen wordt binnen de bebouwde kom geconstateerd. Op provinciale wegen wordt 22,5 procent van de bonnen voor te hard rijden uitgeschreven. 26,7 procent wordt op de snelweg uitgedeeld.

De politie heeft in 2010 minder weggebruikers staandegehouden. Dit is zichtbaar bij gordel (-40.658), helm (-9.883 ) en overigen (-17.001). Alleen voor handheld bellen zijn meer verbalen opgemaakt dan in 2009. Dat komt door de extra aandacht van de politie voor afleiding in het verkeer.

Verkeershandhaving heeft er mede aan bijgedragen dat het aantal verkeersdoden al jarenlang terugloopt. Desondanks sterven per dag gemiddeld twee mensen door ongevallen op de Nederlandse wegen.

Bron:  De Telegraaf

Melder: Boland
Red Devil1
BommelDing

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram