Trajectcontroles komen op verkeersonveilige lokaties NOT!x

Trajectcontroles zijn er naar zeggen vanwege de verkeersveiligheid. Maar na het zien van de situaties blijkt dit argument geen stand te kunnen houden. Waar je, als je naar een willekeurige gemeente kijkt, ongeveer 6 doden per jaar ziet; op de gekozen TC-locaties geen enkele.Merkwaardig is dat terwijl momenteel overal bezuinigd wordt, het BVOM 3 miljoen Euro kan investeren. Dit gebeurt echter op locaties waar het veel geld op gaat leveren.Onder meer drie snelwegen zijn aangewezen: A2, A4 en de A12. Dit zijn zonder twijfel kassa-locaties te noemen.Neem bijvoorbeeld het A2-traject tussen Maarssen en Breukelen; in het jaar 2002 viel er op dit traject geen enkele verkeersdode (rode rondjes). De ongevallen die plaatsvonden veroorzaakten wel verkeersgewonden en blikschade. Dit duidt er op dat snelheid bij deze ongevallen nauwelijks een rol heeft gespeeld, zelfs niet
als verergerende factor. Was dit wel het geval geweest, dan was er meer letselschade geweest en dat vertaalt zich op de kaart in groene rondjes.De aangewezen locatie voor de trajectcontrole op de A12 ligt tussen Woerden en De Meern. Wederom zien we een beeld van een traject waar nauwelijks ongevallen voorkomen. Om en rond afslagen op de A2 is het blauw van de blikschade en lichtelijk groen vanwege verkeersgewonden. Om en rond de afslagen lijkt het te gebeuren, maar de invloed van snelheid over het traject lijkt geen enkel effect te hebben op het aantal ongevallen dat plaatsvindt.De A4 tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep lijkt onveiliger te zijn. Dit is slechts gezichtsbedrog. In 2002 geen enkele verkeersdode op het traject Hoofddorp - Nieuw-Vennep, terwijl een paar honderd meter verder naar het zuiden, voorbij Roelofarendsveen er wél een dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast, als de A4 wordt vergeleken met bv. Schiphol (de vrijwel blauwe vlek rechtsboven), dan is de onveiligheid op het A4 traject nog betrekkelijk veilig te noemen. Men moet niet vergeten, dat dit stuk A4 tweemaal vijfbaans is en dat dit de drukste snelweg in
Nederland is, mede dankzij de capaciteit van de weg. Dat er op de A4 dus meer ongevallen zijn gebeurd dan op de A2 en de A12, is dus niet zo vreemd. Vreemder is, dat de meeste ongevallen plaatsvinden op de afslag Hoofddorp en bij de terreinen
van de benzinestations. Ook opmerkelijk is, dat vanaf Hoofddorp naar het noorden, het aantal ongevallen drastisch hoger is, dan op het aangewezen stuk A4 waar men de trajectcontrole wil plaatsen.Verkeersveiligheid valt als valide argument voor deze trajectcontroles volledig af. Daarmee houden we het kassa-argument en het milieu-argument over. Het Bureau Verkeershandhaving wil graag iets aan het milieu doen, maar zij heeft geen enkele milieudoelstelling. Dit betekent in de praktijk dat BVOM geen enkel idee heeft welke milieu-effecten haar inspanningen hebben. Sterker nog, het milieu-argument is dusdanig vrijblijvend, dat als de genomen maatregelen geen enkel positief effect hebben op het milieu, BVOM hier niet op aangesproken kan worden. Haar doelstelling is immers vaag en ongedefinieerd. Het enige valide milieu-argument dat niet te weerleggen is, is dat de trajectcontroles het auto-gebruik minder aantrekkelijk maakt.In haar voorlichting probeert BVOM het argument van kassa-controles te weerleggen. In den lande zal men dit argument niet zo snel geloven en dit komt mede dankzij de reputatie die BVOM onder de automobilist in het verleden heeft opgebouwd. Feit is wel, dat u geen efficiënte route vanuit het zuiden richting Amsterdam kunt rijden, zonder door een trajectcontrole heen te gaan. Miljoenen motorvoertuigen zullen per dag de trajectcontroles passeren. De maatregel is daarom per definitie een frontale confrontatie met het draagvlak voor snelheidscontroles in het algemeen.

Bron:  Flitsservice

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Dit is een bericht van vorig jaar. We hebben toegezegd gekregen vanuit het BVOM dat wij een nadere en vooral betere onderbouwing van de lokaties van de trajectcontroles zouden krijgen. Tot op heden hebben wij na diverse malen aandringen nooit iets gezien.


Een trajectcontrole is niet zoveel rechtvaardiger en beter. Als je ook maar even boven de 130 uitkomt, kom je al boven de limiet. De gebruikerservaringen van mensen die dagelijks het traject A13 berijden klagen steen en been. De A13 is ook met stip gestegen in de file top 50. Of het milieu en veiligheid zo geholpen zijn door het dicht op elkaar afremmende en optrekkende rijden is ook nog maar de vraag.