Trajectcontroles op 11 provinciale wegen939x

Op elf provinciale wegen zijn trajectcontroles gepland om de verkeersveiligheid te vergroten. De provincies Flevoland, Fryslân, Limburg, Utrecht en Zeeland hebben ingestemd met de voorgestelde locaties. Het Openbaar Ministerie is, als toekomstig eigenaar van de systemen, nog in gesprek met andere provincies.

Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland is gestegen. Uit analyse blijkt dat op provinciale wegen relatief meer verkeersslachtoffers vallen dan op andere wegen. Daarom treffen alle partijen maatregelen op het gebied van de infrastructuur, educatie en handhaving. Het Openbaar Ministerie intensiveert de handhaving op provinciale wegen door hier trajectcontroles te plaatsen. Uit ervaring blijkt dat automobilisten zich bij een trajectcontrole over een langere afstand beter aan de snelheid houden.

De geplande trajectcontroles komen op wegen met een hoog ongevalspercentage, een snelheidsprobleem en met risicofactoren. Met de provincies is een akkoord bereikt over de volgende N-wegen:
De genoemde locaties zijn bij benadering en moeten nog definitief vastgesteld worden. Het gaat om wegen met twee of vier rijstroken. Op deze wegen komen flitspalen die met elkaar gekoppeld worden. Zo wordt de gemiddelde snelheid over een vastgestelde afstand gemeten.

De komende periode start onder meer de aanbestedingsprocedure voor de aanschaf en installatie van de trajectcontroles. Het duurt naar verwachting zo’n twee jaar voordat de systemen daadwerkelijk in handhaving staan. Binnenkort worden meer locaties bekend waar trajectcontroles op provinciale wegen worden gepland.

Bron:  OM

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram