Uitbreiding snelheidscontroles KLPDx

Het Korps Landelijke Politiediensten gaat z'n mobiele snelheidscontrolerende apparatuur voor gebruik langs de Nederlandse snelwegen gefaseerd vernieuwen. De huidige omvang van 16 auto's met 35 radareenheden wordt uitgebreid. Bovenop de recente aanschaf van nieuw materieel en een uitbreiding van de personeelscapaciteit met vers opgeleide controleurs, worden er opnieuw flinke investeringen gedaan. Het begint met 7 peperdure Multanova radarsystemen uit Zwitserland van een nieuwer type. Er wordt naar gestreefd om binnen de aankomende jaren alle apparatuur te vernieuwen en met meer eenheden nog efficienter dan heden te gaan fotograferen.

Bron:  Flitsservice bronnen

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram