Van apenkooi tot A16 met drie rijstrokenx

Donderdag 27 juni 2002 - Het Brabantse deel van de A16 is één grote bouwput. De automobilist behoort bijna voortdurend met aangepaste snelheid tussen gele strepen te rijden, links en rechts bouwkranen passerend. Eind augustus is het eerste stuk van de nieuwe weg rijklaar.In week 35 is het zover. Dan, tegen het einde van augustus, wordt het eerste stukje van de nieuwe A16 in Noord-Brabant opengesteld voor de automobilist. Het gaat om zo'n vier kilometer nieuw asfalt tussen Prinsenbeek en het knooppunt Zonzeel, voorlopig nog met twee stroken aan weerszijden. "Het was een makkelijk stuk", zegt Aart van Beuzekom, die namens het projectbureau HSL Zuid de bereikbaarheid en de contacten met gemeenten en hulpdiensten coördineert. "Het gaat daar om een compleet nieuwe A16 in het vrije veld."Scepsis


De werkzaamheden voor de verbreding naar twee keer drie rijstroken en de verlegging van de A16 - in combinatie met de aanleg van de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL) een miljarendproject - zijn in 2000 begonnen en duren voort tot in 2006. Bij aanvang was de scepsis groot, hetgeen nog eens werd ge√Įllustreerd toen bij het eerste werk aan knooppunt Klaverpolder het verkeer vastliep. Automobilisten mogen zich opmaken voor jaren van filevorming, luidde de waarschuwing. Zo'n vaart loopt het vooralsnog niet. Natuurlijk, het verkeer op de 25,4 kilometer die de A16 in deze provincie telt - van grenspost Hazeldonk tot de Moerdijkbrug - staat regelmatig stil, zeker in de avondspits. Maar dat was voorheen, toen nog geen bouwvakkers en kranen tot het decor behoorden ook al zo, zij het in bescheidener mate. De weg is momenteel √©√©n grote 'omleiding'. De automobilist wordt bijna voortdurend tussen gele strepen door geleid, de rijstroken zijn veelal versmald. De A16 hier in het westen van Brabant is een apenkooi, constateerden enkele journalisten na een kennelijk huiveringwekkende rit vol chicanes.Veiliger


Maar een kalme tocht in het kielzog van een Oostenrijkse truck van Gärtner KG uit Lambach leert dat de gevaren beperkt zijn. De 25,4 kilometer van Hazeldonk naar Moerdijk vergen een dikke twintig minuten, zonder dat zich hachelijke situaties voordoen. Aan de overkant van de weg presenteren zich, rond elf uur in de ochtend, wel korte files. Het is opletten, dat zeker. Niet naar de bouw kijken, niet in de toekomst blikken, de concentratie dient weg en verkeer te gelden. De meeste gebruikers slagen daarin, getuige de mededelingen van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) dat het aantal ongelukken en files zelfs is verminderd in vergelijking met enkele jaren geleden toen automobilisten op de automatische piloot vanuit Brabant naar Rotterdam scheurden. "Het is er veiliger op geworden", constateerde de Bredase burgemeester Chris Rutten vorig jaar bij de opening van de Eurotoren, die de A16 flankeert. "We krijgen eigenlijk alleen klachten binnen van de incidentele gebruikers, niet van de mensen die dagelijks de weg nemen", zegt Van Beuzekom, door Rijkswaterstaat in Den Bosch uitgeleend aan het projectbureau HSL Zuid. De vaste klanten weten kennelijk wat ze kunnen verwachten. "Het is op sommige trajecten van de weg rustiger geworden", aldus Van Beuzekom. "De verkeersaanwas op de hele A16 is ook beduidend minder dan op andere wegen. De A17 en A29 (allebei meer westelijk-red.) zijn bijvoorbeeld drukker geworden." De aanstaande vakantiedrukte baart hem evenmin zorgen. Van Beuzekom redeneert in veel gevallen dat ook de A16 van vóór de werkzaamheden vaak dicht slibde. Dat was immers een reden om de weg te verbreden. Niettemin is Rijkswaterstaat begonnen met een landelijke advertentiecampagne om de automobilisten die vanuit de Randstad naar het zonnige zuiden willen te attenderen op alternatieven voor de A16. Dat gebeurde vorig jaar eveneens.Gouden Leeuw


Twintig minuten noordelijk van Hazeldonk doemt boven het Hollands Diep de Moerdijkburg op. Op de terugweg zit er een korte pauze in bij De Gouden Leeuw, het hotel-restaurant dat lange jaren een vertrouwd deel van het decor was. Voor truckers, vertegenwoordigers en toerrijders. Het familiebedrijf van Willem en Adje van der Made bestaat al 149 jaar, maar is verdreven door de wegwerkers en verschuilt zich momenteel in witte noodlokalen met een blauwe rand, afgezonderd in een kaal landschap. Op de parkeerplaats slechts enkele auto's. Boven de ingang geen gouden maar betonnen leeuwtjes. "Overdag is het er rustiger op geworden", zegt een serveerster. "Maar 's avonds kan het nog goed druk zijn." Volgend jaar hopen de Van der Mades hun nieuwe hotel-restaurant aan de snelweg te betrekken. Nabij maar niet óp de oude plek. Want die is gereserveerd voor afrit 18 van de A16, Zevenbergen/Zevenbergschen Hoek.

Bron:  Brabants Dagblad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram