Veel verkeersslachtoffers in Waalwijkx

WAALWIJK - Met de verkeersveiligheid in Waalwijk is het slecht gesteld. Vorig jaar raakten 140 mensen gewond in het verkeer. Dat is een stijging van maar liefst 25 procent ten opzichte van de richtcijfers uit 1986. De gemeenten Heusden en Loon op Zand scoren veel beter met een daling van het aantal slachtoffers met respectievelijk 22 en 24 procent.Dat blijkt uit cijfers van het Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid (POV). Het POV Noord-Brabant houdt nauwkeurig bij hoeveel ongelukken er in de gemeenten gebeuren waarbij gewonden en dodelijke slachtoffers vallen. Uit die cijfers blijkt dat op de Brabantse wegen nog veel mis gaat, al daalt het aantal (ernstige) ongelukken wel. Als het aan de provincie, gemeenten en verkeersorganisaties ligt, moet de komende jaren het aantal verkeersslachtoffers flink omlaag gaan. Zo worden onveilige situaties in kaart gebracht en aangepakt. De doelstelling is om in 2010 het aantal doden in het verkeer met zeker vijftig procent terug te dringen, en het aantal gewonden met veertig procent. Het gaat dan om een vergelijking met de cijfers over 1986.SlechtstWaalwijk scoort in het meest recente overzicht het slechtst van de drie gemeenten in De Langstraat. In 1986 werden 112 verkeersslachtoffers geteld, vorig jaar waren er dat 140, een stijging van 25 procent. Om de doelstelling in het jaar 2010 te halen, moet dat aantal terug naar 67. Waalwijk leek aanvankelijk op de goede weg. In 1986 waren er 112 verkeerslachtoffers, in 2000 waren dat er 124 maar een jaar later daalde het aantal naar 115 slachtoffers. Vorig jaar steeg het aantal gewonden in het verkeer echter fors naar 140 mensen. Daarmee komt Waalwijk terecht op het lijstje van slechts zes Brabantse gemeenten die een stijging van meer dan 20 procent kenden. Behalve Waalwijk zijn dat Moerdijk, Reusel-De Mierden, Bladel, Best en Asten.Duidelijke afnameIn de gemeenten Heusden en Loon op Zand is wel sprake van een duidelijke afname. In Heusden vielen vorig jaar 69 gewonden in het verkeer, dat is 22 procent minder dan in 1986 (89 slachtoffers). De doelstelling van Heusden voor 2010 is maximaal 53 slachtoffers. De gemeente Loon op Zand doet het nog iets beter. Daar registreerde het POV vorig jaar 48 slachtoffers, een daling van 24 procent ten opzichte van 1986 (63 slachtoffers). De doelstelling voor Loon op Zand is in 2010 maximaal 38 slachtoffers. Volgens het overzicht van het POV voldoen veertien van de zeventig Brabantse gemeenten nu al aan de doelstellingen voor het jaar 2010. Nog eens 32 gemeenten laten een daling zien van 15 procent of meer. Het aantal gemeenten met een stijging van het aantal slachtoffers neemt verder af.Het aantal Brabantse verkeersslachtoffers is vorig jaar gedaald, blijkt uit cijfers van het Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid (POV).In 2002 vielen er 191 doden in het Brabantse verkeer, dat zijn er drie minder dan in 2001.Het aantal lichtgewonden daalde met ruim tien procent tot 4224. Het aantal slachtoffers dat in het ziekenhuis terecht is gekomen, steeg wel licht tot 1961.Een groot deel van de zware ongelukken is het gevolg van botsingen tegen boom of lantaarnpaal. De slachtoffers van dit soort ongelukken lopen vaak ernstiger letsel op dan bij aanrijdingen met andere weggebruikers.Het blijkt dat vooral veel slachtoffers vallen onder automobilisten van 18 tot en met 24 jaar. Ook jongeren van 16 en 17 jaar op snor- en bromfietsen blijken uiterst kwetsbaar.Zo'n zes procent van de verkeersslachtoffers is te wijten aan het rijden met alcohol op.

Bron:  Brabants Dagblad

Melder: Krakkeprak

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram