Verbetering verkeersveiligheid geldt niet voor woonwijken475x

In 2005 zijn er in ons land opnieuw minder verkeersslachtoffers gevallen dan het jaar ervoor. De verkeersveiligheid in woonwijken is de afgelopen jaren echter verslechterd.Dit blijkt uit cijfers afkomstig van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het ministerie en het CBS. Minister Peijs presenteerde de cijfers dinsdag 25 april tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidcongres (NVVC) in Rotterdam.
In totaal lieten 817 mensen het leven; 7 procent minder dan in 2004 toen er 881 doden vielen. Na een forse daling in 2004 betekenen de nieuwste cijfers een voortzetting van de dalende lijn.
Voetgangers en fietsers kwetsbaar

In 2004 bleken fietsers en voetgangers de kwetsbaarste groepen, en dan vooral de zestigplussers. Onder hen vielen er meer doden, terwijl onder alle andere 'vervoerswijzen' de trend dalende was. Onder fietsers viel er een dode meer, 181 tegen 180 in 2004. Meer dan de helft van hen viel onder de zestigplussers. Onder voetgangers steeg het aantal slachtoffers van 77 tot 89 en de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder daaronder was relatief groot. Zij worden daarom een belangrijke aandachtsgroep.
Forse daling onder automobilisten

Uit de cijfers bleek verder dat de daling van het aantal verkeersdoden het grootst was onder automobilisten, van 414 tot 350. Ook onder motor- en scooterrijders en onder brom- en snorfietsen zakte het aantal doden.
In vrijwel alle leeftijdsgroepen nam het dodental af. De grootste daling was te zien onder de jongsten; een derde minder onder de categorie 0-15 jaar, en een vijfde minder in de leeftijdsgroep van 18-24 jaar. Volgens het ministerie lijkt in het laatste geval de invoering van het beginnersrijbewijs in 2002 een steentje bij te dragen.
Nieuwe doelstelling

Na het dieptepunt halverwege de jaren zeventig met 3260 doden, is het aantal doden in Nederland geleidelijk afgenomen tot 880 in 2004. Een geweldige prestatie waarmee Nederland is uitgegroeid tot Ć©Ć©n van de meest verkeersveilige landen in Europa.Voor minister Peijs (Verkeer)is de snel dalende lijn reden om de doelstelling voor 2010 aan te passen. Zij mikte tot nu toe op een maximum aantal van 900 verkeersdoden in 2010. Peijs wil de lat, in overleg met provincies en stadsregio\'s, op het aantal van 750 leggen.
Meer slachtoffers in woonwijken

Uit analyse van de cijfers blijkt echter dat in tegenstelling tot de algemene positieve ontwikkeling, de verkeersveiligheid in woonwijken vanaf 1990 juist is verslechterd bij alle categorieƫn slachtoffers.
Hoewel nader onderzoek vereist is, ligt het in de lijn der verwachtingen dat vooral 30 km gebieden niet goed zijn ingericht. Sinds de jaren negentig zijn veel woonwijken met een te laag budget omgevormd tot erven en 30 km gebieden die die naam eigenlijk niet zouden mogen dragen. Dat resulteerde in traditionele straten met het bord 30 km bij de entree. Daardoor is er een schijnveiligheid geĆÆntroduceerd die zich keihard vertaalt in cijfers die Nederland onwaardig zijn.
Aandacht van lokale overheden

De ANWB heeft ervoor gekozen om zich intensiever te gaan bemoeien met de veiligheid van kinderen in het verkeer, de woonomgeving en de veiligheid rond scholen. Om die reden vraagt de ANWB lokale overheden bijzondere aandacht te geven aan de inrichting van deze gebieden alvorens ze tot erf of 30 km gebied te verklaren.Cijfers slachtoffers erven en 30 km-gebieden 1990-2004 (pdf)<\a>.

Bron:  ANWB

Melder: Fr@

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram