Verbod op radardetectorx

Door Olof van Joolen - Radarverklikkers zijn vanaf oktober verboden. Zowel het bezit als de verkoop ervan wordt strafbaar. Volgens juristen is een verbod haalbare kaart.De apparatuur die waarschuwt voor snelheidscontroles is de politie al jaren een doorn in het oog. Al bijna zeven jaar lang zinnen ministers van Verkeer en Justitie op een verbod. In landen als België, Frankrijk en Zwitserland is dat er al.


Het ministerie denkt tot een verbod te kunnen komen door een artikel op te nemen in het voertuigreglement. Hierin staat precies omschreven wat op auto's mag zitten die in Nederland rondrijden en wat niet. In dit reglement komt een artikel dat de aanwezigheid van een radarverklikker verbiedt. Tegelijkertijd wordt de verkoop strafbaar. Dit is van wezenlijk belang, omdat de politie maar een beperkt aantal automobilisten langs de kant van de weg kan zetten. Voor de controle op de aanwezigheid van een detector is dat wel nodig, omdat zeker de duurdere modellen goed uit het zicht zijn ingebouwd.


Tegenstanders van een verbod - de importeurs en verkopers - hebben altijd gezegd dat het juridisch niet haalbaar is. Hun advocaat, W. Anker, wijst daarbij op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Artikel 10 daarvan bepaalt dat iedereen het recht heeft radiosignalen te ontvangen. Een verbod zou onmogelijk zijn, omdat een detector niets meer is dan een ontvanger van signalen en een verdrag een hogere status heeft dan Nederlandse wetgeving.


In een brief aan de Tweede Kamer liet toenmalig minister Netelenbos twee jaar geleden al weten dat zij de kans op succes van dit verweer klein achtte. Ook juristen zien het niet als sterk. Universitair hoofddocent strafrecht A. Harteveld van de Rijksuniversiteit Groningen wijst erop dat de geest van artikel 10 niet is gericht op de ontvangst van radarsignalen.

,,In het artikel gaat het wel om signalen, maar met name om de inhoud ervan die mensen in staat stelt zich van meningen en kennis op de hoogte te stellen. Maar aan radarsignalen zie ik weinig inhoudelijks. Ik denk dat een rechter het niet anders zal beoordelen'', aldus Harteveld, die deskundige is op het gebied van strafrecht in het verkeer.


Het kabinet mag zelfstandig aanpassingen van het voertuigreglement doorvoeren. De Tweede Kamer kan het verbod dus niet tegenhouden. Ook de komst van een nieuwe regering zal niet veel uitmaken, want alle partijen waren in het verleden voor een verbod.


De lasershields vallen niet onder de nieuwe regeling. Rond deze apparaten die snelheidsmeting met een laserpistool verstoren, woedt nog een felle juridische strijd.


De politie betrapte met radarcontroles vorig jaar ruim 5,5 miljoen hardrijders. In totaal verzond het Centraal Justitieel Incassobureau 6,9 miljoen bekeuringen. In het land staan inmiddels honderden vaste flitskasten. Bovendien zijn tientallen mobiele teams actief.


Over het aantal verkochte verklikkers willen importeurs niet veel kwijt. Eind 2000 ging Verkeer en Waterstaat uit van minimaal 10.000. De apparaatjes zijn er kosten 200 à 800 euro.

Bron:  Het AD

Melder: Flitsservice Nieuws Team

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Nou weer in oktober. Was het laatste nieuws nog augustus, is het alweer verschoven. Een detectorverbod zet geen zoden aan de dijk. Diegenen die willen vinden wel manieren om de detector zo onzichtbaar mogelijk in te bouwen. Een grootscheepse controle lijkt ons onwaarschijnlijk. De politie zou zich beter met andere (lees: onbehandelde aangiftes) zaken bezig kunnen houden.


Overigens zou een detector ten behoeve van Flitsservice zich wel onder informatievergaring vallen. Immers zonder detector kunnen radarcontroles niet opgemerkt worden en doorgegeven worden aan onze informatiedient. Je vergaart dus informatie.

Detectorverbod? kansloos, naar onze mening.