Verbod radardetectorenx

In de ministerraad van vrijdag 14 april 2003 is besloten dat er een verbod komt op radardetectoren. Het besluit moet op 1 oktober a.s. in werking treden.Ons kantoor is van mening dat dit verbod ontijdig, ondoordacht en juridisch zeer gecompliceerd is.De Ministers van Justitie en Verkeer en Waterstaat bouwen dit verbod op drijfzand. Er is geen enkel onderzoek gedaan in Nederland naar de relatie tussen bezitters van een radardetector en (mogelijk) verkeersonveiliger gedrag. Dit is wel gebeurd in de VS, Groot-Brittanniƫ en Australiƫ. Uit die onderzoeken bleek absoluut niet dat bezitters van een radardetector jakkeraars zouden zijn, zoals in Nederland wel wordt betoogd. Eerder bleek het tegendeel.Onze stelling is dat eerst onderzoek moet worden verricht en dat daarna (eventueel) een verbod moet worden uitgevaardigd. Niet andersom! De ministers bouwen nu een verbod op vermoedens, conclusies en veronderstellingen. Dat levert slechte wetgeving op.In de tweede plaats is het zeer willekeurig om alleen de radardetector te verbieden. Deze waarschuwt slechts voor een naderende controle. Dit kan heel gunstig zijn voor de verkeersveiligheid, omdat immers flitspalen op verkeersonveilige plekken staan. Bovendien zijn er verschillende manieren waarop gewaarschuwd wordt voor dergelijke controles. De overheid doet het zelf, het gebeurt via radio, kranten, internet en tegenwoordig ook via GPS-database-systemen. Via dit sy-teem kan de automobilist al rijdende attent gemaakt worden op gevaarlijke verkeerspunten in ons land en vaste snelheidscontroles. Op deze wijze wordt dus ook gewaarschuwd. Het zou natuurlijk wel erg vreemd zijn indien een dergelijk multifunctioneel systeem in de ban wordt gedaan.Ook heeft minister De Boer kortgeleden nog gezegd dat er een eind komt aan de flitspalen. In de toekomst wordt de snelheid gemeten via trajectcontroles en het moderne opto-speed-systeem. Waarom dan nu nog een verbod?Ook juridisch is er het nodige aan te merken. Is er bijvoorbeeld geen strijd met art. 10 van het Verdrag van Rome? Dit artikel behelst de vrijheid om inlichtingen te ontvangen.Als het verbod niet van tafel gaat, dan denken wij aan een proefproces in november of december 2003.In verband met het bovenstaande heeft mr. Wim Anker op 17 en 18 april alle verkeersspecialisten van de grote politieke partijen in Den Haag bezocht. Er is informatie uitgewisseld. De VVD en de LPF hebben toegezegd schriftelijke vragen te zullen stellen aan de beide ministers.Voor de zomer zal er nog een debat komen over de verkeersveiligheid. Het radardetectorverbod zal dan ook aan de orde komen.Tenslotte wordt de Raad van State nog om advies gevraagd. Wellicht dat deze instantie nog met kritische noten zal komen.Wat ons betreft is de strijd nog niet gestreden!

Bron:  Anker & Anker

Melder: Chemical

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram