Verkeersboetes gaan wederom omhoogx

De boetes voor overtredingen die overlast veroorzaken en de leefbaarheid in de woonomgeving aantasten worden per 1 januari met ongeveer tien procent verhoogd. Dronken de straat onveilig maken gaat bijvoorbeeld 55 euro kosten (was 50), op de weg alcohol nuttigen 45 euro (was 40), in een bar of café de orde verstoren 125 euro (was 115), hinderlijk rondhangen 45 euro (was 40), drugs gebruiken op de openbare weg 125 euro (was 115) en wildplassen 50 euro (was 46). Het tarief voor te vroeg of onjuist de vuilniszak buitenzetten wordt verhoogd van 46 naar 50 euro.
Ook de aanpak van overlast in bus en treinstations wordt verscherpt. Zwartrijden in het openbaar vervoer gaat bijvoorbeeld omhoog van 50 naar 65 euro. Het opgeven van een valse naam of andere gegevens wordt verhoogd van 86 naar 95 euro. Er zijn bovendien enkele nieuwe feiten opgenomen die het de politie makkelijker moeten maken onruststokers aan te pakken. Zo gaat misbruiken van voorzieningen op stations en het veroorzaken van overlast bijvoorbeeld per 1 januari 50 euro kosten.

Inzet politie en OM sterk vergroot

De inzet van politie en Openbaar Ministerie (OM) om de leefbaarheid te verbeteren is de laatste jaren sterk vergroot als gevolg van de samen met politie en gemeenten gemaakte plannen. Het aantal strafzaken op het gebied van overlast en leefbaarheid is fors gestegen. In de komende jaren zal dit het geval blijven.

Prijsindexcijfer toegepast

De nieuwe tarieven vormen de uitwerking van het kabinetsbesluit de boetes voor een aantal misdrijven en een groot aantal overtredingen, waaronder veel verkeersovertredingen, met ongeveer tien procent te verhogen. Op de tarieven is een indexering toegepast op basis van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
Daarnaast is sprake van een verhoging van een aantal tarieven omdat de bestaande boetetarieven te laag zijn gebleken om het gewenste preventieve effect te bereiken. Die verhogingen hebben betrekking op de boetes voor het negeren van de helmdraagplicht en het negeren van gebods- of verbodsborden.
Het complete overzicht van de nieuwe boetetarieven is binnenkort terug te vinden op de internetsite (www.om.nl) van het Openbaar Ministerie (OM). Op 1 januari 2004 is ook de Boetebase, de boetecomputer op de website van het OM, aan de nieuwe tarieven aangepast.

Dronken rijden

Het boetebedrag voor het dronken rijden was al eerder aangepast. Per 1 januari is alleen het tarief voor de onderste categorie overtreders verhoogd van 190 naar 220 euro. Voor bestuurders van vrachtauto’s en autobussen wordt het zelfs 300 euro (was 190).

Kleven

Het tarief voor het zogenaamde kleven, te kort achter de voorganger rijden, wordt bij snelheden tot en met 80 kilometer per uur opgetrokken van 132 naar 145 euro. Dat houdt in dat bij kleven met snelheden tussen de 80 en 100 kilometer een tarief komt van 215 euro dan wel 320 euro. Het verschil zit in de onderlinge afstand. Kleven door achteropkomend verkeer is, zo blijkt uit onderzoeken, een van de grootste ergernissen bij automobilisten.

Rechts inhalen

Andere ergernissen zijn het onvoldoende rechts houden en het rechts inhalen (wordt beide 95 euro, was 86). Het afslaan zonder richting aan te geven was 28 en wordt 30 euro. Foutparkeren kost per 1 januari 45 euro. Dat was 40. Het keren of achteruitrijden op een vluchtstrook wordt opgetrokken van 144 naar 160 euro. Geen voorrang verlenen gaat 95 euro (was 86) kosten.

Te snel rijden

Bij de aanpak van het te snel rijden is er voor gekozen de onderste boeteschijf (voor mensen die tot 10 kilometer per uur te snel rijden) niet de volle tien procent op te trekken, maar dit te houden op een verhoging van 28 naar 30 euro. Bij staandehouding door de politie blijft het zo dat vanaf de 50 kilometer per uur te snel het rijbewijs wordt ingevorderd. Het rijbewijs wordt samen met het proces-verbaal naar de officier van justitie gezonden. Ook de tarieven voor mensen die vaker zijn betrapt (recidivisten) op excessieve overtredingen gaan omhoog.

Draagplicht helm, het negeren van gebodsborden

Het tarief voor het niet dragen van een goedpassende helm op een bromfiets wordt verhoogd van 40 naar 55 euro. Voor dezelfde overtreding op een motor zijn dat respectievelijk 52 en 70 euro. Bij dit feit is gekozen voor een forsere verhoging omdat gebleken is dat bestaande boetetarieven te laag zijn om het gewenste preventieve effect te bereiken. Dat geldt ook voor de boetes op het negeren van gebods- of verbodsborden. Deze zijn verhoogd van 28 naar 45 euro.

Bron:  Openbaar Ministerie

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram