Verkeersinfarct dreigt rond Groningen1592x

Het autoverkeer in en rond Groningen en Assen neemt steeds verder toe. Als er geen maatregelen worden genomen, is de stad Groningen ver voor 2020 dichtgeslibd. Dat blijkt uit een analyse van het stedelijk netwerk Groningen-Assen, die dinsdag werd gepresenteerd.De problemen zijn het grootst op de A28 tussen Eelde en Groningen, de A7 tussen Leek en Groningen, de zuidelijke ringweg van Groningen en de N33 bij Assen. ‘Wanneer er geen maatregelen worden genomen, verslechtert de bereikbaarheid en komt de economische positie van het stedelijk netwerk Groningen-Assen – motor van het Noorden – in het geding’, zo blijkt uit de netwerkanalyse.Maatregelen ter waarde van 1,4 miljard euro moeten ervoor zorgen dat de regio ook in de toekomst bereikbaar blijft. De regio praat in oktober met minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) over de aanpak van de verkeersproblematiek in de regio.De regio stelt onder meer voor om nieuwe parallelwegen aan te leggen langs de zuidelijke ringweg in Groningen. Ook moet er een tram komen tussen station Groningen en het universiteitscomplex Zernike. De al aanwezige infrastructuur moet bovendien beter benut worden. Het verbeteren van de reisinformatie en het aanbieden van P+R dragen hier aan bij. De bekende matrixborden boven de snelwegen moeten ook in de regio Groningen-Assen een normaal verschijnsel worden.


Bron:  GIC.nl

Melder: Opa TRP

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram