Wegbeheerder kijkt niet door bril automobilistx

Automobilisten staan bij Duurzaam Veilig te veel buitenspel. Jammer, want als het gaat om snelheidsvermelding en belijning, blijft de weg voor veel automobilisten in het vage. Dit is een van de conclusies van de ANWB, die in Drenthe 41 automobilisten met bijrijder de maat liet nemen op de provinciale wegen.
foto: trafficlinq.nl'Hoe hard mag ik hier eigenlijk rijden' en ‘wat is de bedoeling van deze aparte strepen op het wegdek?' Alle goede bedoelingen van de wegbeheerder ten spijt, tasten Drentse weggebruikers vaak in het duister over het antwoord op dit soort vragen. Het pioniersonderzoek naar de wegbeleving van de automobilist wordt de komende maanden ook in Groningen en Friesland uitgevoerd.
Dat de drie noordelijke provincies het eerst aan bod komen voor deze consumententest, is toeval. 'Het is echt niet zo dat de situatie in andere provincies beter is’, aldus ing. A.G.C.M. Hendriks van de bond.Verkeerskundigen en wegbeheerders werken zijns inziens in het algemeen te veel op eigen houtje op het gebied van vormgevingsaspecten. 'Automobilisten zouden daar op een meer planmatige manier bij betrokken moeten worden', vindt hij.
Dat weggebruikers soms met een ratjetoe worden geconfronteerd, is een neveneffect van Duurzaam Veilig. Enerzijds is sprake van gefaseerde invoering waardoor de weggebruiker afwisselend oude en nieuwe situaties tegenkomt. Anderzijds is er volgens Hendriks te veel ‘spielerei’ en zouden vormgevingsregels wel wat strakker geformuleerd kunnen worden.Bij de vaststelling van essentiële wegkenmerken door het CROW, zou de beleving van weggebruikers een prominentere rol moeten spelen.Van de 41 testrijders wisten 37 regelmatig niet welke maximumsnelheid zij moesten aanhouden. Verder snapten 26 testrijders de bedoeling van de belijning niet en stoorden zij zich aan het gebrek aan uniformiteit. Niemand kon een relatie ontdekken tussen gewenste snelheid en belijning. Ook fietsstroken en de gewone kantmarkering riepen bij weggebruikers vragen op.Handhaving

Hendriks pleit onder meer voor terugkeer van de snelheidsmaxima bij komgrenzen. Deze borden zijn in veel gevallen geschrapt omdat de aanduidingen 'begin’ respectievelijk ‘einde bebouwde kom', voldoende moesten zijn. ‘Sinds Duurzaam Veilig en de introductie van de 60 km-snelheidcategorie, is de verwarring echter groot. Ook in het buitengebied zijn af en toe extra borden nodig, in elk geval op die plaatsen waar geattendeerd wordt op camerahandhaving.’Ook over de toestand van de berm en hoogteverschillen ten opzichte van de verharding kreeg de ANWB veel opmerkingen. Zo vragen de automobilisten meer aandacht voor de bermberijdbaarheid; in de eerste plaats langs vaarten. Verder zijn een apart snoeiprogramma en extra bordenschoonmaak geen overbodige luxe.

Bron:  Verkeerskunde.nl

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram