Wijkteams controleren extra op snelheidx

DEN HELDER / SCHAGEN - De politie in de Noordkop controleert deze week op diverse plaatsen op overschrijding van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom. Het gaat om geplande acties die staan vermeld in de diverse wijkplannen. Overtreders zullen zoveel mogelijk aan de kant worden gezet.

Te snel rijden verhoogt het risico op ongevallen. Bij éénderde van de ongevallen is te hoge snelheid de directe oorzaak, vaak met ernstig letsel tot gevolg. In de Noordkop vinden jaarlijks zo'n 2500 geregistreerde ongevallen plaats.

Bij 50 km/u heeft een automobilist 29 meter nodig om zijn voertuig tot stilstand te brengen. Bij 60 km/u ('maar 10 km/u meer') is dit 38 meter. Op het punt waar je stilstaat bij een snelheid van 50 km/u rijd je bij een snelheid van 60 km/u nog steeds met een snelheid van 30 km/u.

De politieagenten van wijkteams in de Noordkop werken bij de controles samen met de groep bijzonder toezicht verkeer. Deze groep bestaat uit specialisten die werkzaam zijn in de gehele regio Noord-Holland Noord. Zij spannen zich dagelijks in om de verkeersveiligheid te verhogen. De controles zullen onder meer plaatsvinden in de gemeenten Den Helder, Wieringermeer, Schagen , Harenkarspel, Niedorp en Wieringerwaard.

Bron:  Politie Noord Holland Noord

Melder: MJVV

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram