Woedende reacties en stortvloed aan bekeuringen door trajectcontrole


AMSTERDAM - Automobilisten ergeren zich massaal aan de trajectcontroles die op de Nederlandse snelwegen worden gehouden. ’Goed voor het milieu, betere verkeersdoorstroming, veiliger op de weg’, beweren onze wetshandhavers. Maar daar is autorijdend Nederland het totaal niet mee eens. „Weer verkapte belastingen”, „flitsgestapo” en „burgertje pesten” zijn slechts enkele reacties van boze bestuurders.
Momenteel worden in ons land op dertien plaatsen trajectcontroles gehouden. En op baanvakken van de snelwegen A10, A12, A13 en A20 bij de grote steden vinden deze plaats in combinatie met een lagere snelheid.Bij trajectcontrole maken camera’s opnames van de auto’s. Een computer berekent aan de hand van die beelden de gemiddelde snelheid. Ligt die hoger dan de maximumsnelheid, dan krijg je van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) een bekeuring thuis gestuurd.Volgens een dossier van het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM) draagt trajectcontrole bij aan een daling van de gemiddelde snelheid, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen afneemt en de geluidsoverlast wordt verminderd. Op de A13 heeft het volgens TNO tot goede resultaten geleid: in de woonwijk Overschie is de lucht vijf tot tien procent schoner geworden (overigens niet alleen dankzij trajectcontrole, ook is de snelheidslimiet verlaagd naar 80 km/uur).„Op de A10, de Ring Amsterdam hebben ze nu dus ook zo’n trajectcontrolesysteem in combinatie met een snelheidsverlaging”, vertelt Mark van de Kamp. „Je mocht daar altijd 100 kilometer per uur rijden. Nu is dat 80 geworden. Dat zijn mensen niet gewend. Het is ontzettend verwarrend. Gevolg? Het regent bonnen. Ik hoor het van m’n vrienden, allemaal hebben ze al wel een bekeuring thuis gehad. Trouwens, lekker gezeur van de overheid dat het er veiliger op wordt met deze controles. Iedereen zit alleen maar op z’n snelheidsmeter te letten in plaats van op de weg.”„Ik wist helemaal niet dat er een 100 procent pakkans was”, vertelt Karin van Buuren, die tot haar verbijstering maar liefst drie bekeuringen in één envelop kreeg. „Kijk, bij het flitspaaltje trap ik altijd netjes op de rem, net als iedereen. Maar die 100 procent boetekans, is volgens mij helemaal niet goed gecommuniceerd naar de burger toe, waardoor nu veel Nederlanders met mij de dupe worden van deze snelheidsbelasting”, aldus Karin.Ook het milieu-argument dat aan de trajectcontroles wordt gekoppeld, hoont ze weg: „Dan zie je zo’n filmpje op TV waarin wordt gezegd dat je bij 80 kilometer per uur in de vijfde versnelling kan rijden. Want een beter milieu begint bij jezelf. Dat weiger ik gewoon!” briest ze. "Die paar kilometer dat je 80 rijdt, moet dan de uitstoot flink verminderen? Laat me niet lachen!”
• De bekeuringen naar aanleiding van de trajectcontrole stromen binnen, soms zitten er zelfs meerdere in één enveloppe.
Een logistiek medewerkster van een groot Amsterdams bedrijf vertelt: „Het aantal snelheidsovertredingen dat hier binnenkomt, is schrikbarend gestegen. Normaal kreeg ik er zo’n 50 per dag, nu zijn het er 160.” Ook het bedrijf Athlon Car Lease (70.000 auto’s op de weg) merkt dat de trajectcontroles zijn ingevoerd: „In de eerste drie weken van dit jaar kregen we gemiddeld 470 bekeuringen per dag binnen. En daar zitten er heel veel van trajectcontroles tussen.”
Het aantal bekeuringen voor snelheidsovertredingen is het afgelopen jaar met 8,7% gestegen naar 7.964.151, volgens de jaarcijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). De toename komt volledig voor rekening van de extra handhaving met trajectcontrolesystemen. Het BVOM zegt zich in een toelichting op deze cijfers te verbazen over het grote aantal overtreders.De invoering van de 80-kilometervakken was succesvol op de A10 Ring Amsterdam, waar het verkeer duidelijk beter doorstroomde. Maar de VerkeersInformatieDienst (VID) meldde woensdag dat bij Utrecht en Den Haag de files juist fors zijn toegenomen. Bij Utrecht nam de filedruk door de trajectcontroles toe met 46% (richting Den Haag) en 5% (richting Arnhem). Op de A12 bij Den Haag was het een complete ramp. De stad stond er 40% meer file, de stad uit zelfs 95% meer!
Karin van Buuren: „Dus heel gauw hier mee ophouden. Er zijn wel andere manieren om het milieu te sparen.”

Bron:  De Telegraaf

Melder: Harold