Zwolse flitspalen succesvolx

ZWOLLE - De jongste ongevallencijfers over de Zwolse ringweg zijn een stimulans voor het team verkeersveiligheid van de politie IJsselland om door te gaan op de ingeslagen weg. ‘Dit zijn onze successen‘, aldus Hans Broeks.Hij heeft de mensen die zich langs de weg met snelheidscontroles bezighouden al gefeliciteerd. ‘Want zij liggen onder vuur bij de critici. Ze weten dat ze het doen voor de verkeersveiligheid, maar dat willen ze dan ook wel eens bevestigd zien. Deze cijfers motiveren ons.‘Hij relativeert overigens de kritiek op de snelheidscontroles. ‘Daar is perceptie-onderzoek naar gedaan. Slechts twintig procent van de mensen is criticaster, de rest steunt de verkeerscontroles.‘De kritiek luidt veelal dat de politie het doet voor het spekken van de staatskas en dat verkeerscontroles niets doen aan agressieve rijders, bumperklevers en andere gevaarlijke weggebruikers. Bumperklevers zijn moeilijk te pakken maar de politie richt zich wel degelijk op agressieve rijders. ‘Vorig jaar zijn alleen al 550 rijbewijzen ingevorderd om die reden‘, aldus Broeks. Met name de lasergun helpt daarbij. ‘Die heeft een bereik van vijfhonderd meter. Dus je bent al geschoten nog voor je de politieman ziet.‘De suggestie dat de palen alleen in het leven zijn geroepen om de staatskas te spekken, pareert Broeks met de mededeling dat de flitspalen niet worden neergezet waar - bijvoorbeeld naar het oordeel van omwonenden - hard wordt gereden, maar dat er een grondige ongevallenanalyse ten grondslag ligt aan de keuze voor een bepaalde plek. Er moet een relatie zijn tussen een hoeveelheid ongevallen en de hoge snelheid. Dat is ook de reden waarom de kliko‘s tot dusverre nauwelijks in de wijkwegen van Zwolle zijn gezet. Toen in Zwolle werd gekozen voor flitspalen op de ringweg, werd nog gezegd dat de ‘klikkende kliko‘s‘ van het team verkeersveiligheid langs Zwolse wijkontsluitingswegen zouden komen te staan. Daarvan is echter geen sprake:de container met camera staat doorgaans in de rest van het district Midden opgesteld. Omdat de ongevallencijfers daarom vragen, legt Broeks uit.‘Als we toegeven aan de roep om meer toezicht op wegen waar dat minder nodig is, gaat dat ten koste van onze capaciteit op plekken waar het echt nodig is.‘ Als er te hard gereden wordt op wijkwegen - zonder dat er ongelukken gebeuren - dan is het vooral een zaak van de wegbeheerder. De gemeente dus.Het zijn zijsprongetjes in een verhaal over de Zwolse ring. De cijfers daar zijn bemoedigend. Al betekent het wel dat de ongevallenconcentratie zich verplaatst, zoals blijkt uit de analyse die verkeersadviseur Derk Knoll tijdens het gesprek overlegt. Het aantal ongevallen op de kruising IJsselallee-Reysigerweg is teruggelopen, terwijl de kruising IJsselallee-Van Walsumlaan met stip is gestegen. Of dat betekent dat de palen verplaatst zullen gaan worden is nog de vraag. Breoeks: ‘Als die trend doorzet, zouden we dat kunnen overwegen. Of we zetten er een paal extra bij. Maar dat doe je niet van de ene op de andere dag.‘

Bron:  Zwolse courant

Melder: Gz

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram