Geflits op de A4 vanaf het wegrestaurantDatum van foto's:
Tijdstip: niet bekend

Tijdens een minder mooie, grijze zomermiddag, een zaterdag in Juli, komen enkele FS’ers samen, in het wegrestaurant over de A4 voor een bijeenkomst. Dit restaurant ligt tussen knooppunt Burgerveen en Schiphol. Naar mijn bescheiden mening is dit het mooiste asfalt in Nederland. Waar kom je in ons land nog meer twee keer vijfbaans asfalt tegen?Na de bijeenkomst praatten we nog even na, terwijl ik een paar foto’s maak van de A4 om eens wat linksplakkers in beeld te brengen. Ik deed expres de flitser aan, want de linksplakkers mochten er best wel een beetje van schrikken.Dat de overheid blijkbaar liever de snelheid handhaaft vanuit winstbejag en gemakszucht, dan dat zij linksplakkers aanpakt is na het zien van deze foto’s onbegrijpelijk geworden.Om één en ander beter in beeld te brengen heb ik op de foto markeringen aangebracht, waarmee de verkeerssituatie beter geanalyseerd kan worden.


klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

U ziet, dat bij de groene markering (1), er een hele rechterbaan volledig leeg is. Hetzelfde zien we herhaald bij markering (2). Hierdoor moet de laatste auto naar de meest linkerbaan om te kunnen inhalen. Op het tijdstip van fotograferen was de spitsstrook gesloten, waardoor de meest linkerbaan een vluchtstrook is.Vrijwel het meest frappante is, dat een kleine fout tot een ongelooflijke kettingreactie kan leiden. De auto bij markering (3) kan naar de rechter baan en doet dit niet. Gevolg, de auto bij markering (4) haalt de auto bij (3) in en besluit ook om niet naar rechts te gaan. De foto is uiteraard ná de inhaalactie. De automobilist bij (3) is in de foto het eerste schaap over de dam in onbewust rijden. De automobilist bij (4) kopieert dit gedrag waardoor de automobilist bij (5) besluit om nog eventjes verder in te halen, zodat de auto bij markering (6) geneigd is om via de linkervluchtstrook in te halen. De auto bij (6) wil er duidelijk heel graag langs, gezien zijn “lichaamstaal” door aan de linkerkant van de baan te hangen.

De wereld van linksplakken is niet zwart wit. Wanneer iemand in staat is, om vijf seconden op de rechterbaan te rijden, is hij niet aan het inhalen en rijdt hij “onnodig links”.De auto bij markering (1) haalt de zwarte auto rechts in. Het is discutabel of de baan op de groen aangegeven markering rechts gebruikt had moeten worden. De keuze om niet naar rechts te gaan werkt door tot de auto bij markering (2). De rode auto bij markering (3) gaat na het inhalen meteen naar rechts. Hoewel deze foto sterk in de buurt komt van de manier waarop we het graag zouden willen zien, toont de foto ook nog een andere schokkende realiteit. Door het inhaalgedrag, neemt de vrachtauto bij markering (3) zeker 500 meter ruimte in beslag, 400 meter achter zich en (de rode auto niet meetellend) 100 meter ervoor.Het is overigens toegestaan om op de baan van de vrachtauto te rijden en de sliert op de tweede baan, rechts in te halen. John Bennink van de KLPD: “Een file mag je rechts inhalen. Juridisch gezien wordt file niet meer gedefinieerd via de term snelheid, maar in plaats daarvan door de term autokolonne”. Hoewel rechts inhalen meestal aggresief verkeersgedrag wordt genoemd, is het in de foto dus gewoon legaal.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Zoals in de eerste foto, zien we in de volgende foto weer een bedenkelijk positiesysteem, door een simpel foutje. De groene markering (1) geeft aan zoals de linksplakkers het graag zien, een volledig lege rechterbaan, die eigenlijk voor kneuzen is aangelegd.De automobilist bij (2), die het natuurlijk allemaal niet zo kwaad bedoelt, zet een positiesysteem op en is zich volstrekt niet bewust van de gevolgen van zijn eigen gedrag. Omdat hij niet helemaal rechts rijdt, rijdt de automobilist bij (3) een baan verder naar links om in te kunnen halen. De automobilist bij (3) had veel eerder naar rechts moeten gaan, maar heeft dit niet gedaan, waardoor er een prop ontstaat bij markering (4). Ongeacht de eveneens verkeerde keuze van de auto bij (3), begint het spanningsveld toch weer bij automobilist bij (1) omdat zijn gedrag medebepalend is voor de keuze van (3) om niet naar rechts te gaan. De auto bij (5) kan natuurlijk ook een baan opschuiven en kan eigenlijk zelfs in de buurt van markering (2) rijden.De goedaardig persoon die in de auto bij (2) zit, is derhalve beginsoorzaak van de prop bij markering (4). Één van de auto’s uit die prop ging na het zien van mijn flits snel naar rechts, terwijl hij ongeveer ten hoogte van het restaurant, meteen daarna weer de snelheid opvoerde en naar links kwam. Deze automobilist ergerde zich onbetwistbaar aan zijn voorganger en was tegelijkertijd bang voor een bekeuring.

Inhalen bij minimale snelheden. Dank u heer Spee, de burger is bang voor het inhalen geworden. Dit is dan ook te zien in de volgende foto. De drie auto’s naast elkaar rijden min of meer even snel. De auto bij markering (1) verzuimd om naar rechts te gaan, waardoor we weer een prachtige lege rechterbaan zien. Deze automobilist is vast geen kneus, kijkend naar zijn positiekeuze. De snelheid van de auto bij markering (2) is niet veel hoger dan die van de auto bij (1).Blijkbaar denkt de bestuurder dat hij de auto bij (1) nog aan het inhalen is. Dit misverstand leidt ertoe, dat beide auto’s bij markering (3) de meest linkerbaan nodig hebben om (2) te kunnen inhalen. Het asfaltgebruik is overduidelijk niet efficiënt, dit mede door krampachtig rijden waar dhr. Spee ons mee opgezadeld heeft. Vreemd genoeg aan deze posities was, dat vrijwel alle auto’s onderling weinig snelheidsverschillen hadden. Zeker om die reden moeten twee banen genoeg zijn om deze mensen te vervoeren.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Ook op de volgende foto zien we een positiesysteem waarin een typische A4 ergernis voorkomt. De bus bij markering (1) kan naar rechts, geeft dat niet aan, gaf dat dus eerder ook al niet aan, dus ongeduldige automobilist bij (3) besluit dan toch maar om eens in te gaan halen. De automobilist bij markering (2) lijkt ook niet zo gecharmeerd te zijn van de kneuzenbaan.Deze Audi kan zeker weten wel naar rechts, sterker nog, zijn huidige positie versterkt de propvorming bij markering (5). De auto bij (3) gaat naar links om de linksplakker bij (1) in te halen. Als reactie daarop gaat de auto bij (4) ook naar links, want daarmee behoudt ie zijn positie en zijn snelheid.De voorste auto bij markering (5) is een typische A4 ergernis. De uiterst linkerbaan is gereserveerd voor snelheden vanaf 140. Die baan is echter dicht en de auto bij (5) rijdt 120 of iets meer. Dit is wel degelijk de orde van grootte van zijn snelheid. Als we de meest rechterbaan (6) vergelijken met de meest linkerbaan(5), zien we dat het drukker wordt, naarmate men meer naar links gaat. De automobilist bij (5) wordt dan ook meestal ervaren als een wegblokkade door zijn achterliggers. Helaas moet deze auto later, rekening gaan houden met een nieuwe voorligger, namelijk de auto bij (4) en eveneens met het naar rechts gaan, rekening gaan houden met de auto bij (3) die naar links komt. Praktijk is meestal, dat als een wegblokkade naar rechts is gegaan, dat de volgende wegblokkade vooraan rijdt in het positie systeem. Affijn, meestal wordt de auto die vooraan rijdt in de prop bij (5) gezien als een linksplakker, hoewel daar in dit geval geen sprake van is.

Wat we van deze reportage leren is, dat snelheidscontroles ten behoeve van doorstroming nooit kunnen helpen. Vooralsnog zit Nederland met een cultuurprobleem en dient de automobilist zich bewust te worden van het feit dat het asfalt momenteel niet efficiënt gebruikt wordt. Dit efficiënte gebruik heeft direct effect op de doorstroming. De getoonde foto’s waren van een relatief rustige zaterdagmiddag, zonder veel congestieproblemen. U kunt zich vast heel goed voorstellen, dat dit weggedrag bij hogere intensiteit onvermijdelijk leidt tot het ontstaan van files. Puur door de verkwanseling van asfaltgebruik.Eveneens zien we enige symptomen, waaruit blijkt dat Spee’s snelheidhandhavingsbeleid een dusdanig negatief effect heeft op weggedrag, waardoor de nadelen van inefficiënt asfaltgebruik alleen maar versterkt worden.Tekst en foto's: DrNomad
Terug naar het reportage overzicht