Niet correcte controle op de Gemeentelandsedijk te AbbenbroekDatum van foto's:
Tijdstip: 14:00 uur

Deze reportage is tot stand gekomen door een initiatief van Remco die gezien heeft dat de controle op de Gemeentelandsedijk te Abbenbroek niet correct is uitgevoerd.


klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Dit is een foto van het 50 km/uur bord waar de auto achter stond.

Hieronder de situatie als je vanaf Zuidland richting Abbenbroek rijdt.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Hier zijn duidelijk de 50 km/u borden te zien. Hier nadert men de afslag Abbenbroek en tevens de verkeersdrempels. Deze kruising is de reden dat er hier maar 50 km/uur gereden mag worden.

Hier het verkeersbord wat bij de bovenste foto van voren te zien is en waar ook de Mondeo stond. Op deze foto is echter het
bord "einde alle verboden" al weggehaald.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Maar natuurlijk heb ik ook een foto hoe de situatie tijdens de controle eruit zag! Het bord "einde alle verboden" is de volgende dag, na mijn eerste telefoontje met het VHT, verwijderd. Toeval??

En dan hier nog een aantal foto's als je vanuit Abbenbroek komt. Hier de situatie als men op de kruising af komt rijden. Let vooral op de borden 50 km/uur die er dus niet staan. Hier het
tweede bewijs dat de controle niet rechtsgeldig is!

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

En hier de situatie als je gemeentelandsedijk op rijdt. Ook hier is geen enkel bord 50 km/uur te zien!En vanaf hier zit je weer op de weg zoals op de foto's hierboven te zien is nadat je de kruising gepasseerd bent. En zo
kwam je dus op deze regenachtige woensdagmiddag de flitsauto tegen.

Hier dus de feiten op een rijtje: • Er werd gecontroleerd op 50 km/uur, wat uit eigen onderzoek en uit de krant is gebleken. Echter de auto stond, zoals te zien
  op de foto, gelijk (zoniet voorbij) het bord "einde alle verboden. Wat dus betekent dat er hier 80 km/uur toegestaan was!

 • Er werd zowel opkomend als afgaand gecontroleerd, wat uit eigen onderzoek en getuigenverklaringen is gebleken. Opkomend
  werd je dus geflitst als je ter hoogte van de eerste foto rijdt en je dus ook nog gewoon in het 80 km/uur gebied rijdt!

 • Als je als bestuurder vanuit Abbenbroek kwam, stond er nergens aangegeven dat er een limiet van 50 km/uur geldt, wat dus
  ook betekent dat deze controle niet rechtsgeldig is!

 • Het is behoudens bijzondere uitzonderingen en met opgave van gegronde reden niet toegestaan binnen 140 meter van een
  bord dat de maximum snelheid, of het einde hiervan, te controleren. Hier werd echter ter hoogte van het bord einde 50 km/uur gecontroleerd. En daar komt nog bij dat de radarauto zich weliswaar wel ter hoogte van het bord "einde alle verboden" stond, echter de radarstraal bevond zich in 80 km/uur gebied!  Hierboven 4 gegronde redenen waaruit blijkt dat deze controle niet rechtsgeldig is.  Ik kan me niet voorstellen dat het VHT aan de hand van deze feiten nog kan ontkennen dat er hier ernstige grove fouten gemaakt zijn. Waar de controleur mijns inziens zelf ook van op de hoogte was, vanwege zijn vluchtgedrag toen hij mag zag naderen om foto's te maken van deze controle!  Hierbij kan ik niks anders zeggen dat deze controle mijns inziens niks met verkeersveiligheid te maken heeft gehad. Aangezien er in de krant stond dat er van de 880 gecontroleerde automobilisten 272 te snel reden! En de hoogste score wel een asociale 98 km/uur waren, wat in werkelijkheid dus 18 km/uur te hard was! Van de 41 geflitste mensen die ik ondertussen gesproken heb, was er niemand die harder dan 80 km/uur gereden heeft.  Het lijkt me dat aan de hand van deze reportage door een ieder kan worden vastgesteld dat deze controle absoluut niet correct
  uitgevoerd is en dat de foto's vernietigd zullen worden. Dit is ook mijn streven in deze zaak, en ik zal niet rusten tot de
  laatste foto vernietigd is!  Volg de verdere ontwikkeling omtrent deze controle in ons forum.  Noot Flitsservice: Op 22 februari heeft de maker van de repo een e-mail ontvangen dat de foto's vernietigd worden, mede door zijn foto's.  Tekst en foto's: Remco
  Terug naar het reportage overzicht