Soap digitale flitspaal Hengelo ten eindeDatum van foto's:
Tijdstip: 17.00 uur
5596x

In de zomer van 2007 is men in Twente begonnen om de analoge flispalen te vervangen voor digitale palen .In de media zijn er verschillende persberichten geweest omtrend dit onderwerp. In Almelo en Enschede is het al een straatbepalend iets deze "groene zuilen".In Hengelo heeft het iets langer geduurd..

Het gedonder in de ambtelijke molen en regels begon al bij de welstandscommissie Hengelo

6/12/2006 HENGELO - De welstandscommissie van de gemeente Hengelo heeft aanvankelijk een negatief advies gegeven over een nieuwe flitspaal die aan de Deldenerstraat moet komen.

Dat blijkt uit de correspondentie tussen de gemeente en een bewoner van de Deldenerstraat, die bezwaar heeft gemaakt tegen plaatsing van de nieuwe flitspaal. De bewoner heeft zich tot de commissie voor de bezwaarschriften gewend, een adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders.

Het bedrijf Peek Traffic heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om een nieuwe paal te plaatsen op de plek van de huidige. Navraag bij de gemeente leert dat de welstandscommissie de aanvraag heeft afgewezen. De commissie viel over de vormgeving en kleur van de paal. ‘Gezien het advies van de Overijsselse Welstandscommissie Het Oversticht’ is de gemeente van mening dat het bouwplan voor de flitspaal wél voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Het welstandsadvies over de paal zelf is echter niet bijgevoegd bij de stukken van het bezwaar, zoals de commissie die morgen behandelt.

De bezwaarmaker, die vlakbij de huidige flitspaal woont, stoort zich mateloos aan het apparaat. Het apparaat bezorgt de bezwaarmaker ‘erg veel overlast. Zowel het flitslicht als het plotseling remmen van automobilisten, die niet geflitst willen worden, zorgt voor een ergerlijke situatie. Los van de onveiligheid hierdoor op straat voor mijn huis.’

Het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie laat weten dat het nog niet eerder is voorgekomen dat een welstandscommissie het ontwerp afkeurt. De nieuwe paal is hoger en breder dan de huidige en de vormgeving is strakker. Het OM wijst er verder op dat het geflits straks is afgelopen omdat er infrarood-foto’s worden gemaakt.


Bron: TC Tubantiaklik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Digitale flitspaal Deldenerstraat wordt binnenkort geplaatst
vrijdag 31 augustus 2007

HENGELO - Automobilisten opgepast. Aan de Deldenerstraat wordt zeer binnenkort, maar in elk geval volgende week een digitale flitspaal geplaatst. De drieëneenhalve meter hoge paal komt, evenals de oude paal die door de politie is verwijderd, ter hoogte van Trivium te staan. De sleuven zijn inmiddels gegraven; het wachten is op de aanlevering van de paal en de installatie van de software.

Woordvoerder P. van der Zouwen van de politie verwacht niet dat de nieuwe camera meteen al hardrijders op de foto zet. "Dat duurt meestal nog even omdat de programma's nog geïnstalleerd moeten worden."
De nieuwe generatie 'flitsers' is digitaal waardoor het gesleep met camera's en filmpjes voorbij is. De beelden van hardrijders komen rechtstreeks bij de politie terecht die er vervolgens voor zorgt dat de bekeuring binnen vier dagen door de brievenbus valt. Een ander voordeel voor de politie is dat de camera continue gebruikt kan worden. "Hij kan op afstand worden bediend."
Met het felle flitslicht, dat passerende automobilisten soms bijna verblindde, maar ook waarschuwde, is het eveneens afgelopen. De nieuwe flitst met infrarood licht. En dat is niet of nauwelijks te zien. "Dat is niet geniepig", aldus Van der Zouwen, "infrarood zorgt ervoor dat de foto's in het donker goed zijn".
De automobilisten krijgen voorlopig alleen maar te maken met de digitale flitspaal op de Deldenerstraat. De paal op het kruispunt Enschedesestraat/Kuipersdijk
wordt voorlopig nog niet vervangen, omdat de radar daar gekoppeld is aan het rode licht.
Er is niet voor niets gekozen voor de Deldenerstraat. "Het verkeer bij deze invalsweg moet worden afgeremd, omdat even verderop veel schoolkinderen oversteken", aldus de politieman. Bovendien scoort het nabijgelegen kruispunt hoog in de ongevallenstatistieken.


Bron: TC Tubantia

Deze analoge radarkast heeft t/m december 2007 nog gewerkt, de enige in zijn soort in Twente volgens mij, toendertijd.

Ook in Hengelo was inmiddels de de infrastractuur aangepast om de groene totempaal te plaatsen ,de lussen en alles was gereed ,behalve de groene paal,wat bleek...


Ditale flitspaal laat nog op zich wachten
woensdag 19 maart 2008

HENGELO - Politie op zoek naar nieuwe plek langs Deldenerstraat.

De nieuwe digitale flitspaal aan de Deldenerstraat laat nog steeds op zich wachten. Eigenlijk had het apparaat er allang moeten staan. Maar er is een kink in de kabel gekomen, waardoor de politie op zoek moet naar een nieuwe plek.

In augustus 2007 kondigde de politie in deze krant aan dat de digitale flitspaal 'zeer binnenkort' zou worden geplaatst. De nieuwe paal zou komen te staan op dezelfde plaats als de oude, ter hoogte van Trivium. "De sleuven zijn inmiddels gegraven, het wachten is op de aanlevering van de paal en de installatie van de software", zo luidde het bericht.

Inmiddels is ruim een half jaar verstreken. Maar de nieuwe flitspaal staat er nog steeds niet. Politiewoordvoerster Chantal Westerhof legt uit dat dat te maken heeft met de fundering van de paal. Die is groter dan die van de oude paal en kan niet worden ingegraven omdat er ter plekke teveel bedrading in de grond zit, aldus Westerhof. Daarom is de politie op zoek naar een andere locatie. En dat kost tijd. "Daar zijn allemaal nieuwe procedures voor." Bovendien moeten daarvoor dan nieuwe meetlussen in het wegdek worden aangebracht. Westerhof kan op dit moment nog niet zeggen waar de nieuwe paal komt te staan en wanneer hij zal worden geplaatst.

Máár, benadrukt ze, dat wil niet zeggen dat er momenteel niet wordt gecontroleerd op de Deldenerstraat. De politie staat regelmatig langs de kant van de weg met mobiele apparatuur de snelheid van het passerende verkeer te meten. Mede naar aanleiding van klachten van burgers die de indruk hebben dat er veel harder wordt gereden sinds de oude flitspaal is verwijderd. Dat zorgt met name bij de oversteekplaats ter hoogte van de Pasteurstraat voor gevaarlijke situaties. Vooral 's morgens en 's middags als hier hordes scholieren van Scholengemeenschap Twickel willen oversteken.

Zolang de nieuwe flitspaal er nog niet staat, blijft de politie doorgaan met de mobiele controles. Het blijft dus oppassen geblazen voor de automobilisten op de Deldenerstraat.


Bron: TC Tubantia


klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Na 2 jaar gedoe is de oplossing gekozen om de paal aan de
overkant van de straat te plaatsen ,de lussen zijn niet verplaatst ,alleen glasvezelkabels zijn onder de Deldensestraat doorgebracht om het spul te kunnen aansluiten betreft verwerking foto's

Tja na 2 jaar toch nog een prijzenbord voor Den Haag dat pronkt in Hengelo.

Oppassen op de Deldenerstraat vanaf heden met deze flitspaal.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de fotoTekst en foto's: vw-driver
Terug naar het reportage overzicht