Vage camera-opstelling langs de A59Datum van foto's:
Tijdstip: onbekend
18368x

Vanmorgen werd ik door een collega op het werk, die weet dat ik reportages voor Flitsservice.nl maak, geattendeerd op het feit dat er plotseling (mobiele) camera's geplaatst zijn langs de A2 tussen Vught en Boxtel.


klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

De omschrijving maakte me nieuwsgierig, "klein soort container en camera op een telescoop". Maar dat deze bedoeld waren voor
snelheidscontrole's leek me sterk. Dat ik echter zo snel geconfronteerd zou worden met dit soort mobiele apparatuur had ik niet gedacht. Maar op de terugweg naar huis trof ik op de A59 een volgens de omschrijving passende situatie aan.

De installatie staat opgesteld bij HMP 150.0, dus mochten er meldingen komen van snelheidscontrole's op de A59. Men kan deze opstelling daarmee bedoelen, welke voor ons "ongevaarlijk" is.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Hier is te zien dat het een telescoop is waar de camera op gemonteerd zit. Er zijn vanuit de minicontainer ook geen draden zichtbaar die duiden op een "voeding". Er zullen dus ook wel enige accu's in de bak aanwezig zijn die naast het gewicht ook dit formaat bepalen.

Achter de camera zit nog een detail namelijk een antenne die voor een draadloze verbinding zorgt.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Aan de zijkant is onder de camera nog iets naar voren gericht. Vanaf de voorzijde is bij inzoomen waar te nemen dat het
drie "lensjes" zijn. Waar zouden deze nou voor zijn? Straks eens naar Rijkswaterstaat bellen voor wat uitleg hierover.

Nogmaals de bak met een sticker waarop Sabrina staat. Waar die voor dient weet ik niet. Duidelijk is dat deze containers vanaf de vluchtstrook over de reling worden gezet en toch enigszins waterpas moeten komen te staan. Nou snel naar huis en informeren wat dit allemaal voorstelt.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

De informatie bij Rijkswaterstaat bevestigde mijn vermoeden dat het in ieder geval om vrachtverkeer ging, gezien de hoogte waarop de camera geplaatst is. Het blijkt een systeem te zijn die op 2 manieren kan werken n.l. met de 3 "laserlensjes" (dan staat het systeem iets lager en zodanig dat personenauto's niet gedetecteerd worden maar alle vrachtauto's wel) of zoals hier het geval
was door met een computersysteem met "softwarematige selectie". Deze software kan door filtering vrachtauto's herkennen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Deze gegevens worden dan weer draadloos doorgezonden, waarmee het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland enigzins gevolgd kan worden.Tekst en foto's: King-Leo
Terug naar het reportage overzicht